Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,22 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,22 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 0,00 € (0,0 %) 2,22 € (0,0 %)
07/20 0,00 € (0,0 %) 2,22 € (0,0 %)
06/20 0,00 € (0,0 %) 2,22 € (0,0 %)
05/20 0,00 € 2,22 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

KANAVIT
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
86/0767/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
00489
Názov produktu podľa ŠÚKL
KANAVIT emu inj 5x1 ml/10 mg
Aplikačná forma
EMU INJ - Injekčná emulzia
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo fytomenadión (vitamín K1). Používa sa na prevenciu a liečbu krvácania z dôvodu zníženej zrážavosti krvi vyvolanej hypovitaminózou K (znížená hladina vitamínu) alebo úplným nedostatkom vitamínu K, krvácavých komplikácií liečby nepriamymi antikoagulanciami (lieky znižujúce zrážanlivosť krvi), zníženej zrážanlivosti krvi po dlhotrvajúcom upchatí žlčových ciest a v začiatočných štádiách pečeňových cirhóz, ďalej pri črevných chorobách spojených s poruchou vstrebávania, po dlhodobej liečbe antibiotikami, sulfónamidmi a salicylátmi.

Preventívne sa  používa pred pôrodom na zabezpečenie rodičky a novorodenca pred zvýšeným krvácaním a tiež na liečbu novorodeneckých krvácaní. V chirurgii pri dlhšie trvajúcich žlčových drenážach a pri predoperačnej príprave pacientov so zníženou krvnou zrážavosťou.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy:

Jeden ml injekčného roztoku obsahuje 10 mg fytomenadiónu (vitamín K1).

Dospelí

Krvácanie vyvolané nepriamymi antikoagulanciami:
V ťažkých prípadoch sa podáva 10 - 20 mg (1 až 2 ampulky) lieku pomaly i.v. Ak krvácanie pretrváva, po 3 - 4 hod. je možné dávku opakovať. V naliehavých situáciách je potrebná infúzia čerstvej krvi.
V ľahších prípadoch sa podáva p.o. (formou kvapiek) alebo i.m. Účinok vitamínu K1 je protrahovaný a najmä po vyšších dávkach a pri súčasnom prerušení antikoagulačnej liečby môže dosiahnuť maximum až o 24 hodín, kedy sa môže dostaviť nežiaduce zvýšenie zrážanlivosti krvi. Z tohoto dôvodu je potrebné postupovať opatrne, využiť pokiaľ je to možné, p.o. alebo i.m. aplikáciu a voliť radšej nižšie dávky.

Prevencia a liečba krvácania pri chorobách žlčových ciest a pečene:
Pri miernom poklese koagulačných faktorov sa aplikuje 5 - 10 mg (1/2 až 1 ampulka) i.m. 3x týždenne.
Pri závažnejšom znížení zrážavosti krvi a pri manifestnom krvácaní sa podávajú 1 - 2 ampulky i.m. 1 – 2x denne až do normalizácie hladiny protrombínového komplexu.
Pri menej pokročilých štádiách pečeňovej cirhózy sa podáva i.m. 20 - 30 mg (2 až 3 ampulky) 3x týždenne.

Prevencia krvácania pred chirurgickými výkonmi u chorých so zníženou hladinou koagulačných faktorov:
Pred urgentnými chirurgickými výkonmi sa podáva 1/2 až 2 ampulky i.v., pri menej naliehavých prípadoch 10 - 20 mg (1 až 2 ampulky) i.m. denne.

Iné krvácavé stavy:
Pri zníženej hladine faktorov II, VII a X, pri krvácaní rôzneho pôvodu sa podávajú 1 - 2 ampulky i.m. až do úpravy koagulačných pomerov a zastavenia krvácania.

Najvyššia jednotlivá dávka je 20 mg (2 ampulky), najvyššia denná dávka je 40 mg (4 ampulky) lieku pri všetkých spôsoboch podania.

Pediatrická populácia

36 týždňový a starší zdraví novorodenci podľa gestačného veku:
1 mg vo forme i.m. injekcie pri narodení alebo krátko po narodení alebo 2 mg p.o. pri narodení alebo krátko po narodení. Druhá perorálna dávka 2 mg sa musí podať vo veku 4 - 7 dní. Ďalšia 2 mg perorálna dávka sa musí podať 1 mesiac po narodení. U dojčiat kŕmených výhradne umelou výživou možno túto tretiu dávku vynechať.

Predčasne narodení novorodenci mladší ako 36 týždňov gestačného veku s hmotnosťou 2,5 kg alebo viac a zvlášť rizikoví novorodenci narodení v termíne (napr. nezrelosť, pôrodná asfyxia, obštrukčná žltačka, neschopnosť prehĺtať, podanie antikoagulancií alebo antiepileptík matke): 
1 mg i.m. alebo i.v. pri narodení alebo krátko po narodení. Počet ďalších dávok a ich frekvenciu je potrebné stanoviť na základe stavu koagulácie.

Predčasne narodení novorodenci mladší ako 36 týždňov gestačného veku s hmotnosťou menšou ako 2,5 kg: 0,4 mg/kg (ekvivalentné k 0,04 ml/kg) i.m. alebo i.v. pri narodení alebo krátko po narodení. Táto parenterálna dávka nesmie byť prekročená. Počet ďalších dávok a ich frekvenciu je potrebné stanoviť na základe stavu koagulácie.

Dávkovanie u predčasne narodených detí pri narodení ako profylaxia krvácania pri deficite vitamínu K: 

  • 1 kg hmotnosti dieťaťa - 0,4 mg vitamínu K - injikovaný objem 0,04 ml
  • 1,5 kg hmotnosti dieťaťa - 0,6 mg vitamínu K - injikovaný objem 0,06 ml
  • 2 kg hmotnosti dieťaťa - 0,8 mg vitamínu K -  injikovaný objem 0,08 ml
  • 2,5 kg hmotnosti dieťaťa a viac - 1 mg vitamínu K -  injikovaný objem 0,1 ml

Dĺžku a ukončenie liečby určuje lekár.

Spôsob použitia:

Injekčná emulzia je určený na pomalé intravenózne alebo intramuskulárne podanie. Pred podaním sa musí vizuálne skontrolovať na prítomnosť cudzorodých častíc, zmenu zafarbenia a neporušenosť obalu. 

Na i.v. podanie sa injekčný roztok riedi päťnásobne (vodou na injekciu alebo 5 % roztokom glukózy), aplikuje sa pomaly, rýchlosťou asi 1 ml za 20 sekúnd.

Upozornenie:

Liek nepredstavuje univerzálnu terapiu krvácania a jeho podávanie pri krvácavých stavoch, ktoré sú spôsobené inými príčinami ako boli uvedené (napr. na liečbu gynekologických krvácaní), je nevhodné.
Liek prechádza placentárnou bariérou a v malom množstve aj do materského mlieka, preto sa neodporúča užívať počas tehotenstva a dojčenia.
Je potrebné venovať pozornosť výpočtu a odmeriavaniu dávky vo vzťahu k telesnej hmotnosti dieťaťa.

U pacientov s poruchou funkcie pečene sa odporúča podávať liek s opatrnosťou.
Pri biochemickom vyšetrení zvyšuje fytomenadión hodnoty testu na bilirubín v sére.
V roztoku je liek inkompatibilný s dextránom, vitamínom B12, hydantoínmi a barbiturátmi.
Uchovávať pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Najčastejšie sa vyskytujú kožné erupcie (vyrážky), reakcie v mieste vpichu (zápal, pálčivá bolesť). V ojedinelých prípadoch srdcovo-cievny kolaps, potenie, cyanóza (namodralé sfarbenie kože a slizníc ... viac >

Účinné látky

fytomenadión (vitamín K)

Indikačná skupina

86 - Vitamíny, vitagény

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36