JOYFLEX ONE inj 2% roztok hyaluronátu sodného (80 mg/4ml) 1x4 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 114,99 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 88,37 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 26,62 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/23 88,37 € (0,0 %) 26,62 € (0,0 %)
04/23 88,37 € (0,0 %) 26,62 € (0,0 %)
01/23 88,37 € (0,0 %) 26,62 € (0,0 %)
10/22 88,37 € 26,62 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ORT, TRA, REU
Spôsob úhrady S - čiastočná
Mohlo by vás zaujímať

JOYFLEX ONE
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
J0751A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Náhrada synoviálnej tekutiny JOYFLEX ONE roztok hyaluronátu sodného v predplnenej striekačke
Aplikačná forma
INJ - Injekcia
Cena: od 95,99 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Zdravotnícka pomôcka. Prípravok je sterilný, biodegradovateľný, izotonický, injektovateľný gél na intraartikulárne použitie, ktorý pozostáva z kyseliny hyalurónovej so stredným reťazcom (1,0-1,5 x 106 Dalton), získanej z baktérií Streptococcus equi, vo fyziologickom tlmivom roztoku v koncentrácii 20 mg/ml. 

  • má viskoelastické vlastnosti umožňujúce uľahčenie normalizácie viskozity synoviálnej tekutiny prítomnej v intraartikulárnej dutine,
  • vhodný len na intraartikulárne injekcie a môže byť aplikovaný len lekárom, ktorý absolvoval špecifické školenie o technike podávania intraartikulárnych injekcií,
  • obsahuje je1 injekčnú striekačku a písomnú informáciu pre používateľa. V balení sa nachádza sada 2 štítkov označujúcich číslo šarže. Jeden z nich sa má nalepiť do dokumentácie pacienta a druhý sa má dať pacientovi, aby sa zabezpečila sledovateľnosť.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Pred vstreknutím prípravku sa z kĺbov odstráni akýkoľvek výtok; na odstránenie výtoku a podanie injekcie musí byť použitá rovnaká ihla. Opatrne sa odstráni ochranná krytku striekačky tak, aby nedošlo k dotyku s otvorom. Podľa pokynov v návode sa pevne priskrutkuje na objímku striekačky ihla s priemerom medzi 18G a 22G. Pred podaním injekcie je potrebné miesto vpichu očistiť vhodným dezinfekčným prostriedkom. Prípravok sa vstrekne aseptickou technikou. Vstrekuje sa iba do dutiny kĺbu.

Upozornenie: Pred použitím skontrolujte neporušenosť striekačky a dátum exspirácie. Nepoužívajte iné ihly, ako tie, ktoré sú odporúčané. Prípravok sa nesmie aplikovať v prítomnosti infekcie alebo do kĺbu so závažným zápalom. Je potrebné zabrániť infiltrácii v prípade infekcií v mieste vpichu alebo zápalových stavov kože v blízkosti vpichu. Keďže nie sú k dispozícii žiadne klinické skúsenosti s používaním hyalurónanu u detí, liečba prípravkom sa v týchto prípadoch neodporúča. Po intraartikulárnej injekcii je vhodné odporučiť pacientovi, aby sa vyhol fyzickým činnostiam spôsobujúcim zaťaženie kĺbov a bežné činnosti obnovil po niekoľkých dňoch.
Produkt je určený na jednorazové použitie, kvalita a sterilita sú zaručené len keď je striekačka uzavretá. Všetky zvyšky musia byť zlikvidované a nemôžu byť použité ani po novej sterilizácii. Nepoužívajte produkt, ak je balenie otvorené alebo poškodené. Zostavená striekačka musí byť zlikvidovaná okamžite po použití, bez ohľadu na to, či bolo alebo nebolo použité celé množstvo prípravku.