Jext 150 mikrogramov sol ira 150 µg (pero inj.napl.) 1x0,15 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 43,43 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 6,17 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 37,26 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/20 6,17 € (0,0 %) 37,26 € (0,0 %)
05/20 6,17 € (0,0 %) 37,26 € (0,0 %)
04/20 6,17 € (0,0 %) 37,26 € (0,0 %)
03/20 6,17 € 37,26 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DER, ALG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Jext 150 mikrogramov
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
41/0772/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
00542
Názov produktu podľa ŠÚKL
Jext 150 mikrogramov sol ira 1x0,15 ml/150 µg (pero inj.napl.)
Aplikačná forma
SOL IRA - Injekčný roztok naplnený v pere
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje sterilný roztok adrenalínu v injekčnom pere pre núdzové podanie jednej dávky adrenalínu do vonkajšej časti stehenného svalu (intramuskulárna injekcia).

Používa sa na núdzovú liečbu náhlej život ohrozujúcej alergickej reakcie (anafylaktický šok) po pichnutí alebo uštipnutí hmyzom, po jedle alebo liekoch alebo fyzickej námahe.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 ml injekčného roztoku obsahuje 1 mg adrenalínu.

Liek je určený len ako núdzová liečba.

Pacienti s hmotnosťou medzi 15 kg a 30 kg: Zvyčajná dávka je 150 mikrogramov.
Deti a adolescenti s hmotnosťou nad 30 kg, dospelí: Zvyčajná dávka je 300 mikrogramov.
Dospelí s vyššou hmotnosťou môžu potrebovať viac ako 1 injekciu, aby sa zabránilo účinku alergickej reakcie.

Úvodná dávka sa má aplikovať ihneď ako sa rozpoznajú príznaky anafylaxie.
Pri absencii klinického zlepšenia, alebo ak dôjde k zhoršeniu, môže sa podať druhá injekcia 5 -15 minút po prvej injekcii.

Spôsob použitia

Pero je určené len na jednorazové použitie a nemôže sa opätovne použiť.

Liek je určený na intramuskulárne podanie do anterolaterálnej oblasti stehna. Je prispôsobený tak, aby sa dal aplikovať cez odev alebo priamo cez kožu. Liek sa nesmie aplikovať do sedacieho svalu. Odporúča sa masáž v mieste podania injekcie na urýchlenie vstrebávania. Podrobný návod na použitie je popísaný v PIL časť 3. Ako používať Jext.

  1. Uchopiť liek do dominantnej ruky, pričom palec je umiestnený čo najbližšie k žltému poistnému uzáveru.
  2. Druhou rukou odstrániť žltý poistný uzáver.
  3. Čierny hrot injekčného pera priložiť na vonkajšiu stranu stehna, pero držať v pravom uhle (približne 90°) oproti stehnu.
  4. Tlačiť čierny hrot pevne do vonkajšej strany stehna pokiaľ nezaznie „klik“, čo potvrdzuje, že injekcia sa začala podávať, potom pero držať zatlačené. Zabodnuté pero podržať v stehne 10 sekúnd (pomaly počítať do 10) a potom ho vytiahnuť. Čierny hrot sa rozšíri a automaticky skryje ihlu.
  5. Miesto vpichu masírovať 10 sekúnd. Vyhľadajte okamžite lekársku pomoc. Zavolať na číslo 112, požiadať o rýchlu zdravotnú pomoc a oznámiť „anafylaxia“.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
U adrenalínu vylúčeného do materského mlieka sa neočakáva žiadny účinok na dojča.
Opatrnosť je potrebná u starších osôb a gravidných pacientok.

Liek nie je určený pre deti s hmotnosťou nižšou ako 15 kg pre vysoký obsah účinnej látky.
Okamžite po podaní prvej dávky treba zavolať na číslo 112, a požiadať o rýchlu zdravotnú pomoc a oznámiť anafylaktickú reakciu.
U pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami, vrátane angíny pektoris, obštrukčnej kardiomyopatie, srdcovej arytmie, cor pulmonale, aterosklerózy a hypertenzie sa vyžaduje zvýšená opatrnosť.
U pacientov s hrubou vrstvou podkožného tuku, existuje riziko, že adrenalín neprenikne do svalového tkaniva a nemusí sa dostaviť požadovaný účinok.

Vzhľadom na nežiaduce účinky, nemožno vylúčiť možnosť ovplyvnenia schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek sa uchováva pri teplote do 25°C.
Liek obsahuje disiričitan sodný (E223).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek, môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nasledujúce vedľajšie účinky sú založené na skúsenostiach s použitím adrenalínu (častosť výskytu nie je známa: nedá sa stanoviť s dostupných údajov)
• poruchy srdca ako nepravidelný a rýchly tlkot ... viac >

Účinné látky

adrenalín

Indikačná skupina

41 - Kardiaká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 18