JAS Re Zdravotnícke rúško 3-vrstvové Typ II R z netkaného materiálu s gumičkami, jednorazové, nesterilné 1x50 ks

Mohlo by vás zaujímať

JAS Re Zdravotnícke rúško 3-vrstvové Typ II R
2
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
P2066A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Rúško zdravotnícke jednorazové 3-vrstvové netkaný materiál - s gumičkami / úväzkami, rôzne farby, Typ IIR
Aplikačná forma
Forma sa neudáva
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 6,08 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Zdravotnícka pomôcka. Zdravotnícke rúško jednorazové z 3-vrstvového netkaného materiálu s gumičkami, Trieda I., Typ II R, (nemeracie, nesterilné).
Slúži ako mechanická bariéra proti prenosu infekcie - baktérií a vírusov, čím zásadne prispieva k zníženiu rizika jej prenosu najmä z používateľa na okolie.

Spĺňa všetky parametre harmonizovanej európskej normy STN EN 14683: 2019 + AC: 2019, „Chirurgické masky - Požiadavky a skúšobné metódy “Dodatok B, dodatok C a ISO 22609 ako aj ďalšie normy potvrdzujúce jeho vysoké výkonnostné a bezpečnostné parametre a tiež požiadavky na biokompatibilitu s pokožkou. Je riadne registrovaný/notifikovaný ako zdravotnícka pomôcka v ŠÚKL a v EUDAMED. Výrobok pri testovaní v rakúskom autorizovanom laboratóriu HygCen Austria Gmbh preukázal pri teste BFE (Efektívnosť bakteriálnej filtrácie) účinnosť minimálne 99.96% - 100%.

Slovenský výrobok.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Zdravotnícke rúško sa nasadí na tvár, cez nos a ústa a pripevní sa pomocou elastických pútok za ušami. V hornej časti zdravotníckeho rúška sa nachádza tvarovateľná spona na nosenie, ktorá sa mierne prstami zatlačí zľava doprava na nos, aby sa dosiahla pohodlnejšia poloha a tesnosť rúška na tvári. Rúško je možné tvarovať tromi zloženými záhybmi, aby zakrývalo spodnú časť tváre - najmä ústa a nos.

Určené len na jednorázové použitie. Skladujte na vetranom mieste, chránenom pred slnečným žiarením a atmosferickými vplyvmi, mimo zdrojov tepla. Likvidácia je možná spolu s domovým odpadom.

Informácia od dodávateľa *

Riadne certifikované podľa harmonizovaných noriem EÚ: 
* STN EN 14683: 2019 + AC: 2019, „Chirurgické masky Požiadavky a skúšobné metódy“ Dodatok B, dodatok C a ISO 22609
* STN EN ISO 10993-5; Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 5: Skúšky cytotoxicity (ISO 10993-5: 2009)
* STN EN ISO 10993-10; Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 10: Skúšky na dráždivosť a precitlivenosť pokožky (ISO 10993-10: 2013)

* Pod označením „dodávateľ“ sa rozumie spoločnosť dodávajúca produkt na trh v SR. Údaje o produkte uvedené v informačnom bloku „Informácia od dodávateľa“ uviedla do databázy ADC Číselník osoba zastupujúca dodávateľa ako správca portfólia jeho produktov v ADC Číselníku. Zodpovednosť za údaje v tomto bloku a ich súlad s aktuálne platnou legislatívou nesie dodávateľ.