ITULAZAX lyo slg 12 SQ-Bet (blis.Al/Al) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 324,62 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 48,68 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 275,94 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 48,68 € (0,0 %) 275,94 € (0,0 %)
06/24 48,68 € (0,0 %) 275,94 € (0,0 %)
05/24 48,68 € (0,0 %) 275,94 € (0,0 %)
04/24 48,68 € 275,94 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ALG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ITULAZAX
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0340/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2750D
Názov produktu podľa ŠÚKL
ITULAZAX lyo slg 90x12 SQ-Bet (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
LYO SLG - Sublingválny lyofilizát
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje extrakt alergénov z peľu brezy, ktorý zvyšuje imunologickú znášanlivosť (schopnosť tela vysporiadať sa s alergénom) na peľ stromov.

Používa sa u dospelých na liečbu peľom brezy, jelše, liesky, hrabu, dubu a buku vyvolanej:

  • alergickej rinitídy (zápal nosovej sliznice) a/alebo
  • konjunktivitídy (zápal očných spojoviek).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Po užití prípravku by pacient nemal počas 15-30 minút jesť ani piť.
Prípravok je určený na cmúľanie, vstrekuje sa pod jazyk, umiestňuje sa na vnútornú stranu líca, alebo sa nechá iba voľne rozplynúť pod jazykom. O presnom použití je vhodné sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
1 sublingválny lyofilizát 1x denne.
Liečba má začať aspoň 4 mesiace pred peľovou sezónou a pokračovať počas sezóny stromového peľu.

Prerušenie liečby
7 dní: s liečbou môže opätovne začať samotný pacient.
Dlhšie ako 7 dní: pred opätovným začatím sa odporúča kontaktovať lekára.

Dĺžka liečby
Na dosiahnutie dlhodobého účinku sa odporúča dĺžka liečby 3 roky.
Ak sa počas 1. roka liečby nepozoruje žiadne zlepšenie, nemá pokračovať.

Spôsob použitia

Lyofilizát je určený na podanie pod jazyk.
Prvá dávka lieku sa má užiť pod dohľadom lekára. Po otvorení blistra sa suchými prstami vyberie lyofilizát a položí pod jazyk, kde sa rozpustí. Počas približne 1 minúty sa má zamedziť prehĺtaniu. Počas ďalších 5 minút sa nemá konzumovať žiadne jedlo ani nápoje.

Liek sa nesmie pretláčať cez fóliu, pretože sa ľahko rozlomí.

Upozornenie

Liečbu liekom majú začínať lekári, ktorí majú skúsenosti s liečbou alergických ochorení.
Liečba sa nemá začínať počas tehotenstva. Ak k tehotenstvu dôjde počas liečby, v liečbe možno pokračovať po zhodnotení celkového stavu pacientky a reakcií na predchádzajúce podávanie lieku.
Liek nie je určený pre pacientov vo veku nižšom ako 18 rokov (obmedzené až chýbajúce klinické údaje).
Klinické skúsenosti s pacientmi vo veku 65 rokov a vyššom sú obmedzené.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s klinickou anamnézou nekontrolovanej astmy resp. jej závažného zhoršenia v období posledných 3 mesiacov pred začatím liečby.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s akútnym závažným zápalom, rankami v ústnej dutine, po chirurgickom zákroku v ústnej dutine (vrátane extrakcie zuba alebo po strate zuba).
V prípade závažných systémových alergických reakcií, závažného zhoršenia astmy, závažného opuchu hltanu, ťažkostí pri prehĺtaní alebo dýchaní, zmien hlasu, hypotenzie alebo pocitu plnosti v hrdle sa má liečba prerušiť a okamžite kontaktovať lekára.
Ak sa u pacienta vyskytne závažné alebo pretrvávajúce pálenie záhy alebo ťažkosti s prehĺtaním, má sa užívanie lieku prerušiť a vyhľadať lekárske vyšetrenie.
Liek môže obsahovať stopové množstvá bielkovín pochádzajúcich z rýb.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky môžu byť alergickou odpoveďou na alergén (peľ), ktorým sa liečite.
- Väčšina alergických vedľajších účinkov je mierna až stredne závažná, pričom sa objavujú počas prvých dní lieč ... viac >

Účinné látky

extrakt alergénov z Betula verrucosa (breza bradavičnatá)

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 60