ITULAZAX lyo por 12 SQ-Bet (blis.Al/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 111,98 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 20,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 91,98 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/23 20,00 € (0,0 %) 91,98 € (0,0 %)
02/23 20,00 € (0,0 %) 91,98 € (0,0 %)
01/23 20,00 € (0,0 %) 91,98 € (0,0 %)
12/22 20,00 € 91,98 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ALG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ITULAZAX
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0340/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2749D
Názov produktu podľa ŠÚKL
ITULAZAX lyo por 30x12 SQ-Bet (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
LYO POR - Perorálny lyofilizát
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje extrakt alergénov z peľu brezy. Používa sa na liečbu:

  • alergickej rinitídy (zápal nosovej sliznice) a/alebo
  • konjunktivitídy (zápal očných spojoviek) ak boli vyvolané peľom brezy, jelše, liesky, hrabu, dubu a buku.
  • „Alergická rinitída“ predstavuje stav, kedy je zapálené vnútro nosa, v dôsledku čoho kýchate alebo máte upchatý nos či nádchu.
  • „Konjunktivitída“ predstavuje stav zapálenia očných spojoviek, ktoré sú v dôsledku toho začervenané, svrbia alebo slzia.

Liek užívajú dospelí. Liek účinkuje tak, že zvyšuje imunologickú znášanlivosť (schopnosť vášho tela vysporiadať sa s alergénom) na peľ stromov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Po užití prípravku by pacient nemal počas 15-30 minút jesť ani piť.
Prípravok je určený na cmúľanie, vstrekuje sa pod jazyk, umiestňuje sa na vnútornú stranu líca, alebo sa nechá iba voľne rozplynúť pod jazykom. O presnom použití je vhodné sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie
Odporúčaná dávka: 1 perorálny lyofilizát denne.
Odporúča sa začať liečbu pred peľovou sezónou (aspoň 16 týždňov) a pokračovať počas sezóny stromového peľu.

Prerušenie liečby
Ak sa liečba preruší na obdobie maximálne 7 dní, s liečbou môže opätovne začať samotný pacient. Ak sa liečba preruší na obdobie dlhšie ako 7 dní, pred jej opätovným začatím sa odporúča kontaktovať lekára.

Dĺžka liečby
Medzinárodné liečebné usmernenia uvádzajú na dosiahnutie modifikácie ochorenia pri alergénovej imunoterapii obdobie liečby 3 rokov.
Ak sa počas prvého roka liečby nepozoruje žiadne zlepšenie, nie je indikácia na pokračovanie liečby.

Spôsob použitia

Perorálny lyofilizát sa má ihneď po otvorení blistra vybrať z blistrovej jednotky suchými prstami a položiť pod jazyk, kde sa rozpustí. Počas približne 1 minúty sa má zamedziť prehĺtaniu. Počas ďalších 5 minút sa nemá konzumovať žiadne jedlo ani nápoje.
Prvý perorálny lyofilizát sa má užiť pod dohľadom lekára a pacient sa má sledovať aspoň pol hodinu.

Upozornenie

Liečba sa nemá začínať počas tehotenstva. Ak k tehotenstvu dôjde počas liečby, v liečbe možno pokračovať po zhodnotení celkového stavu pacientky a reakcií na predchádzajúce podávanie lieku.
Liek nie je určený pre pacientov vo veku nižšom ako 18 rokov (obmedzené až chýbajúce klinické údaje).
Liek je kontraindikovaný u pacientov s klinickou anamnézou nekontrolovanej astmy resp. jej závažného zhoršenia v období posledných 3 mesiacov pred začatím liečby.
U pacientov so závažným zápalom v ústnej dutine (napr. orálny lichen planus, vriedky, kandidóza), rankami alebo po chirurgickom zákroku v ústnej dutine (vrátane extrakcie zuba alebo po strate zuba) je treba začatie liečby oddialiť a prebiehajúcu liečbu treba dočasne prerušiť, aby sa ústna dutina mohla zahojiť.
V prípade závažných systémových alergických reakcií, závažného zhoršenia astmy, závažného opuchu hltanu, ťažkostí pri prehĺtaní, ťažkostí pri dýchaní, zmien hlasu, hypotenzie alebo pocitu plnosti v hrdle sa má liečba prerušiť a okamžite kontaktovať lekára.
Očkovanie možno vykonať bez prerušenia liečby po lekárskom zhodnotení celkového stavu pacienta.
Liek môže obsahovať stopové množstvá bielkovín pochádzajúcich z rýb.

Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky môžu byť alergickou odpoveďou na alergén (peľ), ktorým sa liečite.
Väčšina alergických vedľajších účinkov je mierna až stredne závažná, pričom sa objavujú počas prvých dní liečby. V ... viac >

Účinné látky

extrakt alergénov z Betula verrucosa (breza bradavičnatá)

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36