Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,72 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,32 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,40 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
02/23 0,32 € (0,0 %) 3,40 € (0,0 %)
01/23 0,32 € (0,0 %) 3,40 € (0,0 %)
12/22 0,32 € (0,0 %) 3,40 € (0,0 %)
11/22 0,32 € 3,40 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Isoptin 80 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
13/0404/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
09205
Názov produktu podľa ŠÚKL
Isoptin 80 mg tbl flm 50x80 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Tento liek obsahuje liečivo verapamiliumchlorid, ktoré patrí do skupiny blokátorov vápnikového kanála.

Liek sa používa na liečbu:

  • ochorenia koronárnych ciev (stavy spojené s nedostatočným prísunom kyslíka do srdcového svalu), vrátane chronickej stabilnej angíny pektoris, nestabilnej angíny pektoris, vazospastickej angíny pektoris a angíny pektoris u pacientov po srdcovom infarkte,
  • porúch srdcového rytmu pri paroxyzmálnej supraventrikulárnej tachykardii, pri flutteri a fibrilácii predsiení s rýchlym predsieňovo-komorovým prevodom (okrem Wolfovho-Parkinsonovho-Whitovho syndrómu),
  • liečbu vysokého krvného tlaku.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie je individuálne. Priemerná denná dávka pre všetky indikácie je 240-360 mg verapamiliumchloridu. Pri dlhodobej liečbe nemá denná dávka prekročiť 480 mg, prechodné zvýšenie tejto dávky je možné. Po dlhodobom používaní sa liek nesmie prestať užívať náhle, odporúča sa dávku redukovať postupne.
U pacientov s poruchou funkcie pečene sa má dávka určiť osobitne pozorne a liečba má začať malými dávkami.
Liek sa môže podať pacientom s angínou pektoris najskôr 7 dní po akútnom srdcovom infarkte.

Dospelí a dospievajúci s telesnou hmotnosťou nad 50 kg:
Ochorenie koronárnych ciev srdca:
Odporúčaná denná dávka je 1 tableta 3-4x denne, čo zodpovedá 120-160 mg za deň.
Hypertenzia:
Odporúčaná denná dávka je 1 tableta 3x denne, čo zodpovedá 120 mg za deň.
Paroxyzmálna supraventrikulárna tachykardia, atriálna fibrilácia a/alebo atriálny flutter:
Odporúčaná denná dávka je 1 tableta 3-4x denne, čo zodpovedá 120-160 mg za deň.
Liek je určený pacientom, u ktorých sa dostaví uspokojivá odpoveď na liečbu už pri nižších dávkach (napr. pacienti s hepatálnou dysfunkciou alebo starší pacienti). Pre vyššie dávkovanie sú určené liekové formy s vyšším obsahom liečiva.

Pediatrická populácia:
Deti vo veku od 2 do 6 rokov:
Odporúčaná denná dávka je 1 tableta 2-3x denne, čo zodpovedá 80-120 mg za deň.
Deti od 6 do 14 rokov:
Odporúčaná denná dávka je 1-2 tablety 2-4x denne, čo zodpovedá 80-320 mg za deň, až 3 tablety 3x denne, čo zodpovedá 360 mg za deň.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Po dlhodobom používaní sa liek nesmie prestať užívať náhle. Odporúča sa dávku postupne znižovať.

Spôsob použitia

Tablety sa majú prehltnúť celé bez žuvania alebo cmúľania a zapiť dostatočným množstvom tekutiny počas jedla alebo krátko po jedle. Liek nezapíjať grapefruitovým džúsom.

Upozornenie

Liek sa má počas tehotenstva užívať iba v prípade, keď je to nevyhnutné.
Liek sa má užívať u dojčiacich žien len v prípade, že je to pre matku nevyhnutné.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa má liek používať opatrne a pacienti majú byť starostlivo sledovaní.
Počas liečby je nutné vyhýbať sa konzumácii grapefruitov alebo produktov, ktoré ho obsahujú (džúsy a podobne).
V závislosti od individuálnej reakcie na liek môže byť ovplyvnená schopnosť pacienta viesť vozidlá, obsluhovať stroje alebo pracovať v nebezpečných podmienkach (najmä na začiatku liečby, pri zvyšovaní dávky, prechode na iný liek a v spojitosti s konzumáciou alkoholu).
Počas liečby nepiť alkohol.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Isoptin je obvykle dobre znášaný, môžu sa však vyskytnúť niektoré vedľajšie účinky, ako:
Časté vedľajšie účinky:
bolesť hlavy; závrat; spomalenie srdcového rytmu; zníženie krvného tlaku; sčerveneni ... viac >

Účinné látky

verapamiliumchlorid

Indikačná skupina

13 - Antiarytmiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36