INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA sol inf (vak plast.PP) 1x250 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,55 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,55 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/20 0,00 € (0,0 %) 1,55 € (0,0 %)
05/20 0,00 € (0,0 %) 1,55 € (0,0 %)
04/20 0,00 € (0,0 %) 1,55 € (0,0 %)
03/20 0,00 € 1,55 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady A - ambulantná, plná
Pôvod lieku Generický liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0022/72-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3907C
Názov produktu podľa ŠÚKL
INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA sol inf 1x250 ml (vak plast.PP)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok

Popis a určenie

Liek je sterilný roztok glukózy na pokrytie energetických potrieb organizmu v rámci infúznej terapie. Je určený pre priamu intravenóznu aplikáciu, ako riediaci roztok pre niektoré lieky, najčastejšie základ kombinovaných infúznych roztokov a elektrolytových koncentrátov pre infúznu terapiu.

Používa sa:

  • pri liečbe hypoglykémie (znížený obsah glukózy v krvi),
  • pri liečbe diabetickej ketoacidózy (u pacientov s diabetes mellitus s absolútnym alebo relatívnym deficitom inzulínu),
  • na pokrytie energetických potrieb organizmu v rámci parenterálnej infúznej terapie pri pooperačných stavoch, šoku, intoxikáciách, ochoreniach pečene, opakovanom vracaní a hnačke,
  • pri osmoterapii edému (opuchu) pľúc, vnútrolebkovej hypertenzii (vysoký tlak v mozgu) a eklampsii (kŕče tehotnej ženy) – podávajú sa vyššie koncentrácie glukózy,
  • ako súčasť forsírovanej diurézy (odstránenie toxických látok z krvi obličkami).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy:

5% : 1000 ml roztoku obsahuje glukózu 50,0 g
10% : 1000 ml roztoku obsahuje glukózu 100,0 g
20% : 1000 ml roztoku obsahuje glukózu 200,0 g
40% : 1000 ml roztoku obsahuje glukózu 400,0 g


Individuálne, podľa indikácie, veku, hmotnosti a klinického stavu pacienta. V terapii hypoglykemických stavov (zvyčajne diabetických) je nutné podávanú dávku upraviť podľa priebežných hodnôt glykémie.

V bežnej praxi je maximálna denná dávka:
pre dospelých:
5%: 40 ml/kg/deň, do 120 kvapiek/min, t.j. približne 360 ml/h, čo zodpovedá 2 g glukózy/kg/ deň
10%: 30 ml/kg/ deň, do 60 kvapiek/min, t.j. približne 180 ml/h, čo zodpovedá 3 g glukózy/kg/ deň
20%: 30 ml/kg/ deň, do 40 kvapiek/min, t.j. približne 120 ml/h, čo zodpovedá 6 g glukózy/kg/ deň
40%: 20 ml/kg/ deň, do 30 kvapiek/min, t.j. približne 90 ml/h, čo zodpovedá 8 g glukózy/kg/ deň

Spôsob použitia:

Liek je určený na intravenózne podanie. Len na jednorazové použitie. Viď. SPC časť 6.6. 

Upozornenia:

Liek sa môže podávať tehotným a dojčiacim ženám za prísnej lekárskej kontroly.
Počas pôrodu je odporúčané neprekročiť dávku 7g glukózy za hodinu.
Liek je kontraindikovaný pri hyperglykémii. 
Aplikácia roztokov glukózy s koncentráciou vyššou ako 10% pri liečení hypoglykemických stavov u dojčiat a detí nie je odporúčaná.
Pri podávaní koncentrovaných roztokov glukózy (20%, 40%) je nevyhnutná kontrola glykémie, vyšetrenie moču na glykozúriu, kontrola hladiny kália, príp. laktátu a bilancie tekutín.

Liek sa nesmie po prvom odbere znova použiť.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Neadekvátne alebo neprimerané podanie roztoku môže spôsobiť hyperglykémiu (zvýšený obsah glukózy v krvi), lokálne dráždenie cievnej steny v mieste aplikácie až s možnosťou tromboflebitídy (zápal povr ... viac >

Účinné látky

glukóza monohydrát

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24