Kategorizačné údaje
Maximálna cena 15,37 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,82 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 11,55 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
02/23 3,82 € (0,0 %) 11,55 € (0,0 %)
01/23 3,82 € (0,0 %) 11,55 € (0,0 %)
12/22 3,82 € (0,0 %) 11,55 € (0,0 %)
11/22 3,82 € 11,55 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

INFECTOSCAB 5 % krém
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
25/0230/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
35381
Názov produktu podľa ŠÚKL
Infectoscab 5 % krém crm 1x30 g (tuba Al)
Aplikačná forma
CRM - Krém

Popis a určenie

Liečivom lieku je permetrín. Patrí do skupiny liečiv nazývaných pyretroidy, ktoré pôsobia proti parazitom. Infectoscab sa používa na liečbu svrabu (zákožky svrabovej).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Ak neurčí lekár inak, odporúčané dávkovanie je:
Dospelí a deti nad 12 rokov: aplikuje sa maximálne 30 g krému (= 1 tuba s 30 g alebo 1/2 tuby so 60 g).
Deti od 6 do 12 rokov: aplikuje sa maximálne 15 g krému (= 1/2 tuby s 30 g alebo 1/4 tuby so 60 g).
Deti od 2 mesiacov do 5 rokov: aplikuje sa maximálne 7,5 g krému (= 1/4 tuby s 30 g alebo 1/8 tuby so 60 g).
Aktuálna dávka má byť stanovená podľa individuálnych potrieb pacienta a konkrétnej plochy na tele.

Ak sa dodržia pokyny na používanie, na úspešnú liečbu je obyčajne postačujúca 1 aplikácia. Avšak v prípadoch pretrvávajúcich alebo obnovených prejavov na pokožke môže byť nevyhnutné po 14 dňoch liečbu zopakovať.

Spôsob použitia

Iba na dermálne použitie. Krém sa nanáša rovnomerne na celé telo. Pri aplikovaní sa majú zvlášť pozorne ošetriť oblasti medzi prstami a palcami na nohách (a tiež pod nechtami prstov a palcov), zápästí, lakťov, podpazuší, vonkajších genitálií a bedier. Liek sa nemá aplikovať do očí, na sliznice alebo na otvorené rany.

Krém sa musí ponechať na pokožke najmenej počas 8 hodín, napr. cez noc. Ak by sa výnimočne museli počas tejto 8 hodinovej lehoty umyť ruky a iné časti ošetrenej plochy pokožky (bedrá, vonkajšie genitálie), musí sa krém znovu aplikovať na umytú plochu pokožky. Deťom sa nesmie dovoliť oblizovať si krém z rúk. V prípade potreby musia deti nosiť rukavice. Zvyšky krému musia byť odstránené najmenej po 8 hodinách osprchovaním alebo umytím mydlom a vodou.

Upozornenie

Pacienti majú dodržiavať aj neliekové opatrenia popísané v SPC, časť 4.2.
Počas 1. trimestra tehotenstva je vhodnejšie vyhnúť sa použitiu lieku, pokiaľ klinický stav ženy nevyžaduje túto liečbu. Použitie sa môže v prípade potreby zvážiť počas 2. a 3. trimestra tehotenstva.
Dojčiace matky nemajú z bezpečnostných dôvodov dojčiť 5 dní po použití lieku.
Bezpečnosť a účinnosť u detí vo veku do 2 mesiacov neboli doteraz stanovené. Liečba detí od 2-23 mesiacov má byť zahájená len pod starostlivým lekárskym dohľadom.
Osoby, ktoré prišli do kontaktu, najmä členovia rodiny a partneri, sa majú čo najskôr podrobiť lekárskej prehliadke.

Liek obsahuje kyselinu sorbovú, cetylalkohol a stearylalkohol.
Po 1. otvorení sa má liek spotrebovať do 12 týždňov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa objavia vážne alergické reakcie, okamžite vyhľadajte lekára. V takomto prípade nesmiete Infectoscab viac používať.
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
Medzi časté vedľajšie účinky p ... viac >

Účinné látky

permetrín

Indikačná skupina

25 - Antiparazitiká (antiprotozoiká, antimalariká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24