Kategorizačné údaje
Maximálna cena 45,11 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 9,02 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 36,09 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/24 9,02 € (0,0 %) 36,09 € (0,0 %)
12/23 9,02 € (0,0 %) 36,09 € (0,0 %)
11/23 9,02 € (0,0 %) 36,09 € (0,0 %)
10/23 9,02 € 36,09 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. TRN, REU, ALG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

IMUNOR
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0041/02-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
87299
Názov produktu podľa ŠÚKL
IMUNOR lyo por 4x10 mg (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
LYO POR - Perorálny lyofilizát
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Lyofilizát (sušený roztok) je liek z homogenizátu bielych krviniek bravčovej krvi na vnútorné použitie.

Liek moduluje imunitnú odpoveď organizmu v prípadoch, ak je narušená. Zníženie imunity vedie k oslabeniu protiinfekčnej obrany a ku vzniku niektorých chorobných prejavov.

Liek sa používa:

  • pri vrodenej ako aj získanej nedostatočnosti imunitného systému, ktoré sa spravidla prejavujú opakovanými alebo chronickými infekciami, ktoré málo reagujú na bežnú liečbu,
  • u hnisavých afekcií a v rekonvalescencii po septických stavoch,
  • v liečbe herpetických a plesňových ochorení,
  • v pomocnej liečbe zhubných nádorových ochorení, pokiaľ sú prítomné známky zníženia obranyschopnosti (opakované infekcie, únavnosť, úbytok bielych krviniek),
  • pri niektorých alergických ochoreniach a u chronického únavového syndrómu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Po užití prípravku by pacient nemal počas 15-30 minút jesť ani piť.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie sa nelíši pre jednotlivé vekové kategórie.
Základnou kúrou je podanie štyroch až šiestich dávok lieku podávaných v jednotýždňových intervaloch (základná liečebná kúra). V prípade akútnej infekcie je možné liečbu začať podaním 2-3 dávok v prvom týždni (napríklad každý druhý deň), s následným podaním ďalších dávok v jednotýždňových intervaloch.

Voľba liečebnej stratégie je individuálna a riadi sa klinickým stavom pacienta a laboratórnym imunologickým nálezom. Zvyčajne sa aplikujú 3-4 liečebné kúry za rok. V ťažších prípadoch, u ktorých v obdobiach medzi liečebnými kúrami dochádza ku častým recidívam, je možné prikročiť ku kontinuálnemu podávaniu lieku. Tým sa spravidla rozumie dlhodobé podávanie 1 dávky v jednotýždňových alebo dvojtýždňových intervaloch.

Spôsob použitia

Obsah jednej liekovky sa pred použitím rozpustí za mierneho trepania v cca 3 ml pitnej vody (obsah po hrdlo liekovky). Pretože sa časť prášku môže usadiť na zátke, po pridaní vody je vhodné liekovku opäť zazátkovať a pretrepať, aby sa všetok liek vo vode dokonale rozpustil.
Obsah jednej liekovky sa po nariedení vypije ráno nalačno, pol hodiny potom je možné požiť ľahké raňajky.

Upozornenie

Liečba liekom má prebiehať pod dohľadom klinického imunológa.
Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva.
Uchovávať v chladničke pri teplote od 2 - 8°C.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Znášanlivosť Imunoru je veľmi dobrá.
Môžu sa vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky: nevoľnosť, pálenie v hornej časti brucha vracanie, svrbenie, vyrážka, únava, ospalosť, zvýšené potenie, bolesť hl ... viac >

Účinné látky

transfer faktor bravčových leukocytov

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 30