Hyruan ONE gél intraartikulárny v inj. striekačke (2% kys. hyalurónová), 1x3 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 71,61 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 44,99 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 26,62 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/24 44,99 € (0,0 %) 26,62 € (0,0 %)
10/23 44,99 € (0,0 %) 26,62 € (0,0 %)
07/23 44,99 € (0,0 %) 26,62 € (0,0 %)
04/23 44,99 € 26,62 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ORT, TRA, REU
Spôsob úhrady S - čiastočná
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
J0605A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Gél viskosuplementárny intraartikulárny Hyruan ONE náhrada synoviálnej tekutiny
Aplikačná forma
GPI - Injekčný gél
Cena: od 70,39 €

Popis a určenie

Zdravotnícka pomôcka je viskosuplement prinášajúci úľavu od bolesti spôsobenej osteoartritídou kolenného kĺbu. Bezfarebný, číry a viskózny gél, dodávaný v naplnenej injekčnej striekačke, obsahuje zosieťovanú kyselinu hyalurónovú.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

• Zdravotnícku pomôcku môže podávať iba lekár, ktorý absolvoval všetky školenia súvisiace s týmto typom liečby.
• Keďže sa pomôcka podáva priamo do kĺbov, je pri aplikácii prípravku nutné zabezpečiť neporušenú sterilitu.
• V prípade, že v kĺbe dochádza k hromadeniu kĺbového moku, je pred podaním prípravku nutné vykonať punkciu a kĺbový mok odstrániť.
• Treba zabrániť vstreknutiu prípravku do ciev, mimo kĺbovej dutiny alebo do synoviálnych tkanív.
• Prípravok sa odporúča aplikovať pomocou priloženej injekčnej ihly.
• Pri použití dezinfekčných prípravkov na báze kvartérnych amóniových solí, ako je napríklad chlorid benzalkónia alebo chlorohexidín, je treba postupovať opatrne, keďže tieto prípravky môžu viesť k zrážaniu kyseliny hyalurónovej.
• Pomôcka je určená len na jednorazové použitie. Opakované použitie alebo opätovná sterilizácia prípravku sú zakázané, keďže to má za následok narušenie sterility, čo môže viesť k nežiaducim udalostiam.
• Miesto vpichu je pred podaním prípravku nutné sterilizovať alkoholom alebo iným dezinfekčným roztokom.
• Použitú injekčnú striekačku, injekčnú ihlu a všetok nepoužitý materiál je po použití nutné zlikvidovať.
• Pri podávaní prípravku do obidvoch kolenných kĺbov je nutné pre každý kĺb použiť samostatné balenie prípravku.
• Klinická bezpečnosť a účinnosť prípravku v tehotenstve, u dojčiacich matiek a pediatrických pacientov nebola stanovená.
• Keďže u geriatrických pacientov dochádza k všeobecnému zhoršeniu fyziologickej funkcie, je pri liečbe nutné postupovať opatrne.