HYPROMEL 2,4% viskoelastický očný roztok sterilný, naplnená injekčná striekačka 10x2 ml

Mohlo by vás zaujímať

HYPROMEL 2,4%
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
P4251A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Roztok viskoelastický, izotonický a apyrogénny Hypromel 2,4% číry, sterilný, pri chirurgických zákrokoch v prednom segmente oka
Aplikačná forma
INJ - Injekcia
Cena: od 123,60 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Sterilný, číry, izotonický a apyrogénny viskoelastický roztok na použitie v očnej chirurgii.
Obsahuje 2,4 % hydroxypropylmetylcelulózy (HPMC) na vnútroočné použitie rozpustenej v pufrovanom fyziologickom roztoku (pH 6,8 – 7,5) v naplnenej injekčnej striekačke. Injekčná striekačka je zabalená v sterilnom balení a je určená na jedno použitie. Neobsahuje žiadne konzervačné látky. 

Používa sa pri vnútroočných chirurgických zákrokoch, ako sú napríklad extrakcia šošovky a implantácia vnútroočnej šošovky, na substitúciu objemu komorovej vody. Viskoelastický roztok udržiava hĺbku prednej komory počas celého zákroku a znižuje nebezpečenstvo traumatizácie endotelu rohovky, dúhovky a ciliárneho telieska pri priamom kontakte s chirurgickými nástrojmi.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je určený na aplikáciu do oka (podmienky aplikácie vám vysvetlí lekárnik).

Chirurgia katarakty
Pred extrakciou šošovky sa roztok aplikuje do prednej komory za účelom ochrany endotelu rohovky a udržania hĺbky prednej komory. Dodatočné množstvo sa môže použiť na obalenie chirurgických inštrumentov a umelej šošovky pred jej implantáciou.

Chirurgia transplantácie rohovky
Pred transplantáciou rohovky sa roztok aplikuje do prednej komory. Štep darcu by mal byť vhodne umiestnený bez odstránenia roztoku, potom môže začať prišívanie. Roztok sa môže tiež použiť na ochranu endotelu rohovky darcu počas prípravy oka príjemcu.

Chirurgia glaukómu
Roztok sa môže aplikovať pred trabekuletómiou.

Upozornenie: Produkt smú používať výlučne oční lekári s príslušným vzdelaním. Nesmie používať u pacientov so známou precitlivenosťou na hydroxypropylmetylcelulózu alebo iné zložky. Keďže nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o používaní hydroxypropylmetylcelulózy u detí, tehotných a dojčiacich žien, používanie prípravku sa u týchto pacientoch neodporúča. Určené výlučne na jednorazové vnútroočné použitie a nesmie sa opakovane sterilizovať, opakovane uzavrieť ani opakovane použiť. Opakovaná sterilizácia roztoku nie je povolená, pretože môže viesť k zmenám vlastností produktu. Nesmie používať, ak je poškodená naplnená injekčná striekačka alebo ak je poškodené sterilné balenie. Produkt sa môže použiť len jednorazovo a len u jedného pacienta. Doposiaľ nie sú k dispozícii žiadne údaje o nezlučiteľnosti produktu s inými produktmi určenými na použitie na očiach alebo v očiach. Nesmie použiť po dátume exspirácie. Dátum exspirácie (rok/mesiac) je vytlačený na blisteri injekčnej striekačky a na krabičke. Produkt sa musí uchovávať v originálnom balení pri izbovej teplote na suchom a tmavom mieste. Je potrebné zabrániť zamrznutiu produktu a náhlym zmenám teploty. Riaďte sa výstražnými symbolmi uvedenými na obale. Uchovávajte mimo dosah detí.