HYDROCHLOROTHIAZID LÉČIVA tbl 25 mg 1x20 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,20 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,20 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/21 0,00 € (0,0 %) 2,20 € (0,0 %)
07/21 0,00 € (0,0 %) 2,20 € (0,0 %)
06/21 0,00 € (0,0 %) 2,20 € (0,0 %)
05/21 0,00 € 2,20 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
50/0408/69-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
00168
Názov produktu podľa ŠÚKL
HYDROCHLOROTHIAZID LÉČIVA tbl 20x25 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je silne močopudný, odstraňuje z tela sodík a nadbytočnú vodu, a tým znižuje krvný tlak. Liek sa používa:

  • samostatne alebo v kombinácii s ďalšími liekmi na liečbu zvýšeného krvného tlaku,
  • na liečbu opuchov v dôsledku ochorenia srdca, pečene (cirhóza) alebo obličiek,
  • k predchádzaniu tvorby obličkových kameňov v dôsledku zvýšeného vylučovania vápnika.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:

Hypertenzia:
Podáva sa 12,5-50 mg (½-2 tablety) 1x denne alebo rozdelene v 2 dávkach. Udržiavacia dávka je 12,5-25 mg (½ -1 tableta) 1x denne. Pri kombinácii s inými antihypertenzívami sa dávka môže znížiť.

Liečba edémov:
Podáva sa iniciálna dávka 50-100 mg (2-4 tablety) denne, rozdelene v 2 dávkach. Po dosiahnutí terapeutického efektu sa dávka znižuje až na 25 mg (1 tabletu) 1x denne, eventuálne intermitentne každý druhý deň.

Maximálna jednotlivá dávka je 100 mg (4 tablety), maximálna denná dávka je 200 mg (8 tabliet).

Deti:

Podáva sa podľa klinického obrazu priemerne 2 mg/kg telesnej hmotnosti/deň rozdelene v dvoch dávkach.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch (každý deň približne v rovnakom čase), zvyčajne v jednorazovej dávke ráno pri raňajkách, niekedy v 2 čiastkových dávkach za deň (ráno a na poludnie). Zapijú sa malým množstvom tekutiny. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na dve rovnaké dávky alebo slúži na uľahčenie podávania, tablety sa však nesmú hrýzť ani drviť.

Upozornenie

Liek sa nesmie u tehotných žien použiť na liečbu esenciálnej hypertenzie s výnimkou zriedkavých situácií, kedy sa nedá aplikovať iná liečba. Liek sa nesmie použiť na terapiu gestačného edému, gestačnej hypertenzie alebo preeklampsie.
V období dojčenia sa liek neodporúča. Pokiaľ je užívanie lieku nevyhnutné, dávky majú byť čo najnižšie.
Lieková forma nie je vhodná pre deti do 3 rokov.
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) a pri závažnom ochorení pečene.
Liek môže ovplyvniť výsledky vyšetrenia funkcie prištítnych teliesok. Pacient má pred vyšetrením lekára informovať o užívaní lieku.
Pokles krvného tlaku na začiatku liečby môže nepriaznivo ovplyvniť činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť, motorickú koordináciu a rýchle rozhodovanie (napríklad vedenie vozidiel, obsluha strojov, práca vo výškach).
Počas liečby sa môže vyskytnúť fotosenzitivita (menej častý nežiaduci účinok, frekvencia ≥1/1 000 až <1/100). Odporúča sa chrániť plochy vystavené slnečnému žiareniu alebo umelému UVA.
Počas liečby sa neodporúča konzumovať alkoholické nápoje.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri užívaní Hydrochlorothiazidu Léčiva sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky zoradené podľa frekvencie výskytu:
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
poruchy elektrolytickej ... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid

Indikačná skupina

50 - Diuretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36