Hedonin XR 300 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním tbl plg 300 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 21,27 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 21,27 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/24 0,00 € (0,0 %) 21,27 € (0,0 %)
07/24 0,00 € (0,0 %) 21,27 € (0,0 %)
06/24 0,00 € (0,0 %) 21,27 € (0,0 %)
05/24 0,00 € 21,27 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Hedonin XR 300 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0256/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9440B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Hedonin XR 300 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním tbl plg 60x300 mg (blis.PVC/PCTFE/Al)
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo kvetiapín, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká.

Používa sa na liečbu niektorých ochorení, ako sú:

  • bipolárna depresia a veľké depresívne epizódy v rámci veľkej depresívnej poruchy;
  • mánia;
  • schizofrénia.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

DOSPELÍ

Schizofrénia a stredne ťažké až ťažké formy manických epizód v rámci bipolárnej poruchy
Liečba sa začína dennou dávkou 300 mg v 1. deň a 600 mg v 2. deň.
Odporúčaná denná dávka je 600 mg, prípadne zvýšená dávka na 800 mg denne.
Dávka sa má upraviť v rozpätí 400-800 mg denne v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti pacienta.

Veľké depresívne epizódy v rámci bipolárnej poruchy
Liek sa má podávať pred spaním (na noc).
Celková denná dávka počas prvých štyroch dní liečby je 50 mg (1. deň), 100 mg (2. deň), 200 mg (3. deň) a 300 mg (4. deň).
Odporúčaná denná dávka je 300 mg.
Dávka sa môže upraviť v rozpätí 200-600 mg denne v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti pacienta.

Prevencia rekurencie v rámci bipolárnej poruchy
Pacienti, ktorí reagovali na akútnu liečbu bipolárnej poruchy, majú pokračovať v liečbe rovnakými dávkami lieku podávanými večer.
Dávka lieku sa môže individuálne upraviť v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti v rozmedzí 300 – 800 mg denne.
Na udržiavaciu liečbu sa má používať najnižšia účinná dávka.

Prídavná liečba veľkých depresívnych epizód v rámci veľkej depresívnej poruchy (MDD)
Liek sa má užívať večer pred spaním.
Denná dávka na začiatku liečby predstavuje 50 mg v 1. a 2. deň a 150 mg v 3. a 4. deň.
Potreba zvýšenia dávky zo 150 mg na 300 mg/deň má vychádzať z individuálneho hodnotenia pacienta.

STARŠÍ PACIENTI

Liečba má začať dávkou 50 mg/deň.
Dávka sa môže zvyšovať o ďalších 50 mg/deň až do dosiahnutia účinnej dávky v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti pacienta. Môže byť potrebné predĺžiť titrovanie a denná dávka môže byť nižšia ako u mladších pacientov.

Veľké depresívne epizódy v rámci veľkej depresívnej poruchy (MDD)
Má sa začať dávkou 50 mg/deň v 1. až 3. deň, zvýšenou na 100 mg na 4. deň a 150 mg/deň na 8. deň.
Na začiatok sa má použiť najnižšia účinná dávka 50 mg/deň.
Ak je na základe individuálneho hodnotenia pacienta potrebné zvýšiť dávku na 300 mg/deň, nemá to byť skôr ako na 22. deň liečby.

Dospelí a starší pacienti s poruchou funkcie pečene 
Liečba sa má začať s dávkou 50 mg/deň. Dávka sa môže zvyšovať o ďalších 50 mg/deň až do dosiahnutia účinnej dávky na základe klinickej odpovede a individuálnej tolerancie pacienta.

Zmena liečby z kvetiapínu s okamžitým uvoľňovaním
Podáva sa celková denná dávka, ktorá je ekvivalentná kvetiapínu s okamžitým uvoľňovaním, užíva sa 1x denne. Táto zmena si môže vyžadovať individuálnu úpravu dávkovania.

Liečba sa odporúča ukončiť postupne počas minimálne 1-2 týždňov. O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa zvyčajne užívajú 1x denne 1 hodinu pred jedlom alebo pred spaním. Prehĺtajú sa celé a zapíjajú sa dostatočným množstvom vody. Tablety sa nesmú sa deliť, žuvať alebo drviť. Nemá sa piť grapefruitový džús.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia len v prípade, že prínosy liečby prevážia potenciálne riziká.
Liek sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.​
Účinnosť a bezpečnosť u pacientov starších ako 65 rokov s depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy neboli skúmané.
Liek sa má podávať so zvýšenou opatrnosťou u starších pacientov, najmä pri úvodnom stanovovaní dávky.
Liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov s rizikom vzniku spánkového apnoe alebo ho majú v anamnéze (muži, pacienti s nadváhou). 
Liek sa má používať opatrne u pacientov s výskytom záchvatov svalových kŕčov v anamnéze.
Liek sa má používať opatrne u pacientov s anamnézou zneužívania alkoholu alebo drog.
Liek môže spôsobiť nárast telesnej hmotnosti.
Liečba môže u pacientov s diabetom ovplyvniť kontrolu glykémie.
Liek môže predĺžiť QT interval.
Liek môže spôsobiť často zápchu a zriedkavo intestinálnu obštrukciu. 
Ak sa u pacienta objaví samovražedné správanie, myšlienky na samovraždu alebo neobvyklé zmeny správania, má okamžite vyhľadať lekársku pomoc.
Liek ovplyvňuje pozornosť, počas liečby sa nemá viesť motorové vozidlo ani obsluhovať stroje.
Počas liečby sa neodporúča konzumovať grapefruitovú šťavu.
Nepiť alkohol.
Liek spôsobuje falošne pozitívne výsledky v enzýmových imunologických testoch pre metadón a tricyklické antidepresíva.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Možné vedľajšie účinky sú:
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
- závrat (môže spôsobiť pád), bolesť hlavy, sucho v ústach
- ospanlivosť (môže časom vymiznúť pri pokračovaní ... viac >

Účinné látky

kvetiapín

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36