HA1 MSM náhrada synoviálnej tekutiny injekčný roztok kys. hyalurónovej 1,6% a MSM 5% 1x2 ml

Mohlo by vás zaujímať

HA1 MSM náhrada synoviálnej tekutiny
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
J1225A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Náhrada synoviálnej tekutiny HA1 MSM roztok hyaluronátu sodného v predplnenej striekačke
Aplikačná forma
SOL IRU - Injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke

Popis a určenie

Zdravotnícka pomôcka.
Injekčný roztok 1,6% kyseliny hyalurónovej (32mg), pripravenej fermentáciou, chemicky neupravenej, a 5% MSM (metylsulfonylmetánu) na intraaktikulárnu injekciu. Vhodný ako na liečenie poúrazových stavov, tak i na chronické bolesti veľkých kĺbov.

  • Priehľadný, sterilný, nepyrogénny a viskoelastický roztok v 2 ml striekačke.
  • Účinkuje ako náhrada synoviálnej (vnúrokĺbnej) tekutiny v kĺboch postihnutých degeneratívnou alebo mechanicky zapríčinenou osteoartritídou.
  • Pôsobí iba v kĺbe, do ktorého bola injekcia podaná, nemá systémové účinky.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Určený na intraartikulárne podanie lekárom (aplikuje sa len do kĺbovej dutiny).
1. Pred podaním injekcie sa odstráni kĺbový výpotok; na odstránenie výpotku a injekciu HA1 MSM musí byť použitá tá istá ihla.
2. Zloží sa ochranný vrchnák zo striekačky, a to s mimoriadnou opatrnosťou, aby nedošlo k dotknutiu otvoru.
3. Ihla s priemerom medzi 18 a 22 G sa pevne priskrutkuje na golier Luer Locku.
4. Pred podaním injekcie sa miesto podania dezinfikuje vhodným prostriedkom. 
5. Injekcia sa podáva za dodržania antiseptickej techniky.
Odporúča sa podávať spočiatku 1 injekciu týždenne v priebehu 3 týždňov, potom sa môže liečba udržiavať podľa lekárskeho predpisu.

Upozornenie: Keďže nie sú dostupné klinické skúsenosti s použitím hyaluronátu u detí, liečba sa v týchto prípadoch neodporúča. Nepoužívajte iné ihly, ako sú uvedené. Prípravok sa nemá podávať do infikovaného alebo silne zapáleného kĺba. Treba zabrániť presakovaniu v prípade infekcie alebo zápalového ochorenia na koži v blízkosti injekcie. Po intraartikulárnej injekcii je vhodné odporučiť pacientovi, aby sa vyhýbal fyzickej aktivite zaťažujúcej kĺb a začal s normálnymi aktivitami až po uplynutí niekoľkých dní.
Boli pozorované inkompatibility medzi hyaluronátom sodným a kvartérnymi amóniovými zlúčeninami, ako sú roztoky benzalkónium-chloridu. Preto treba zabrániť kontaktu medzi HA1 MSM a týmito látkami.
Môžu sa vyskytnúť dočasné vedľajšie účinky, ako bolesť, stuhnutosť, teplo, sčervenanie alebo opuch, ktoré je možné zmierniť prikladaním ľadu na liečený kĺb. Zvyčajne tieto účinky po krátkom čase odznejú. Ak príznaky pretrvávajú, treba kontaktovať lekára. 

Pred použitím skontrolujte neporušenosť striekačky a dátum exspirácie. Len na jednorazové použitie, jeho kvalita a sterilita je garantovaná, kým je striekačka zapečatená. Akýkoľvek zvyšok sa musí zlikvidovať a nesmie sa použiť ani po opätovnej sterilizácii. Nepoužívajte túto pomôcku, ak bolo balenie už otvorené alebo poškodené. Zostava striekačky s ihlou sa musí zlikvidovať okamžite po použití bez ohľadu na to, či bol podaný všetok roztok. Po použití striekačku s nespotrebovaným obsahom vráťte do lekárne.  

Informácia od dodávateľa *

Kyselina hyalurónová je prírodný polysacharid prítomný v mnohých ľudských tkanivách, zvlášť v synoviálnej tekutine, pôsobiaci v kĺbe ako lubrikant chrupky a väzu a zároveň ako tlmič nárazov. V mnohých štúdiách sa preukázalo, že injekcia kyseliny hyalurónovej do kĺbov postihnutých osteoartritídou obnovuje viskozitu a elasticitu synoviálnej tekutiny s následným znížením bolesti a zlepšením pohyblivosti kĺbov.

* Pod označením „dodávateľ“ sa rozumie spoločnosť dodávajúca produkt na trh v SR. Údaje o produkte uvedené v informačnom bloku „Informácia od dodávateľa“ uviedla do databázy ADC Číselník osoba zastupujúca dodávateľa ako správca portfólia jeho produktov v ADC Číselníku. Zodpovednosť za údaje v tomto bloku a ich súlad s aktuálne platnou legislatívou nesie dodávateľ.