Granegis 2 mg tbl flm (blis. PVC/Al) 1x5 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 24,21 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 24,21 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/21 0,00 € (0,0 %) 24,21 € (0,0 %)
06/21 0,00 € (0,0 %) 24,21 € (0,0 %)
05/21 0,00 € (0,0 %) 24,21 € (0,0 %)
04/21 0,00 € 24,21 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PLM, ONK, HEM
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Granegis 2 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
20/0315/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
76412
Názov produktu podľa ŠÚKL
Granegis 2 mg tbl flm 5x2 mg (blis. PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov nazývaných antagonisty 5-HTreceptorov, alebo antiemetiká (lieky proti vracaniu). Liek sa používa na prevenciu a liečbu nevoľnosti a vracania (pocitu na vracanie) vyvolaných ďalšou liečbou ako je napríklad chemoterapia alebo rádioterapia pri nádorovom ochorení.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Podáva sa 1 mg 2x denne alebo 2 mg 1x denne počas jedného týždňa po rádioterapii alebo chemoterapii. Prvá dávka granisetrónu sa má podať v priebehu 1 hodiny pred začatím liečby. Používa sa súčasné podanie dexametazónu v dávkach až do 20 mg 1x denne, perorálne.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, vcelku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa vodou.

Upozornenie

Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa používaniu lieku počas tehotenstva a dojčenia.
U detí sa použitie lieku neodporúča, bezpečnosť a účinnosť lieku u detí nebola stanovená.
U pacientov s poškodenou funkciou pečene je potrebná opatrnosť.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak spozorujete niektorý z nasledujúcich príznakov, okamžite vyhľadajte lekára:
alergické reakcie (anafylaxia). Prejavy môžu zahŕňať opuch hrdla, tváre, pier a úst a problémy s dýchaním alebo prehĺta ... viac >

Účinné látky

granisetrón

Indikačná skupina

20 - Antiemetiká, antikinetiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36