Gonasi Kit plv iol 1x5000 IU+1x1 ml (liek.inj.skl.+striek.inj.skl.+ihly) 1x1 set

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Gonasi Kit
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0180/21-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7924D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Gonasi Kit plv iol 1x5000 IU+1x1 ml (liek.inj.skl.+striek.inj.skl.+ihly)
Aplikačná forma
PLV IOL - Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje ľudský choriový gonadotropín, hormón získavaný z ľudského moču, patriaci do rodiny „gonadotropínov“, ktoré sú prírodnými hormónmi podieľajúcimi sa na reprodukcii a plodnosti.

Používa sa:

  • s cieľom pomôcť vyvoju a dozrievaniu niekoľkých folikulov (každý obsahuje vajíčko) u žien podstupujúcich metódy asistovanej reprodukcie (postup, ktorý vám môže pomôcť otehotnieť), ako je napríklad „in vitro fertilizácia“ (IVF).
  • s cieľom pomôcť uvoľňovať vajíčko z vaječníkov (indukcia ovulácie) u žien, ktoré nemôžu tvoriť vajíčka („anovulácia“), alebo u žien, ktoré produkujú príliš málo vajíčok („oligo-ovulácia“).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Ženy s anovuláciou alebo oligoovuláciou

1 (5 000 IU) alebo 2 injekčné liekovky (10 000 IU) lieku sa podáva 24 - 48 hodín po dosiahnutí optimálnej stimulácie rastu folikulov. Pacientke sa odporúča mať pohlavný styk v deň a nasledujúci deň po podaní injekcie.

Metóda asistovanej reprodukcie ako je napríklad in vitro fertilizácia (IVF)

1 (5 000 IU) alebo 2 injekčné liekovky (10 000 IU) lieku sa podáva 24 - 48 hodín po poslednom podaní FSH (folikuly stimulujúci hormón) alebo hMG (ľudský menopauzálny gonadotropín), t.j. keď sa dosiahne optimálna stimulácia rastu folikulov

Spôsob použitia

Po rekonštitúcii prášku s rozpúšťadlom sa má konečný roztok podať okamžite ako intramuskulárna alebo subkutánna injekcia. Liek sa musí rekonštituovať za aseptických podmienok. Roztok musí byť číry a bezfarebný. Nepoužitý roztok sa musí zlikvidovať.
Bližšie pokyny na prípravu roztoku a podanie lieku viď SPC časť 6.6 alebo PIL časť 3.

Upozornenie

Liečbu má začať iba lekár so skúsenosťami s liečením neplodnosti.
Neexistujú žiadne indikácie na použitie lieku počas tehotenstva.
Liek nie je indikovaný počas dojčenia. Nie sú k dispozícii údaje o vylučovaní ľudského choriového gonadotropínu do mlieka.
Liek nie je určený na pediatrické použitie.
Tehotenský test môže poskytnúť falošne pozitívny výsledok až do 10 dní po podaní lieku.
Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi, pretože neexistujú štúdie na kompatibilitu. To je obzvlášť dôležité u liekov, ktoré stimulujú ovuláciu (napr. hMG) alebo obsahujú kortizón, najmä vo vysokých dávkach.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov, ihneď prestaňte používať Gonasi Kit a okamžite vyhľadajte lekára - možno budete potrebovať urgentné lekárske ošetrenie:
mier ... viac >

Účinné látky

ľudský choriogonadotropín (hCG)

Indikačná skupina

56 - Hormóny (liečivá s hormonálnou aktivitou)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36