GLUKÓZA 5 % Baxter-Viaflo sol inf (vak POF/PA) 30x250 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 29,76 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 29,76 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/18 0,00 € (0,0 %) 29,76 € (0,0 %)
10/18 0,00 € (0,0 %) 29,76 € (0,0 %)
09/18 0,00 € (0,0 %) 29,76 € (0,0 %)
08/18 0,00 € 29,76 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady A - ambulantná
Pôvod lieku Originálny liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať


Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0247/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
34406
Názov produktu podľa ŠÚKL
Glukóza 5 % Baxter-Viaflo sol inf 30x250 ml (vak POF/PA)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Dodávatelia

Popis a určenie

Glukóza 5% Baxter Viaflo sa používa:
- ako zdroj tekutín a uhľohydrátov (cukrov)
- na zriedenie alebo aplikáciu iných liekov, ktoré sa môžu podať infúziou.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Roztok glukózy je určený na liečbu deplécie uhľohydrátov a tekutín, ale aj ako vehikulum alebo rozpúšťadlo kompatibilných liekov na parenterálne podávanie.
Dávkovanie dospelí, starší ľudia a deti: Koncentráciu a dávkovanie roztoku glukózy na intravenózne použitie určujú niekoľké faktory zahŕňajúce vek, telesnú hmotnosť a klinický stav pacienta. Môže byť potrebné pozorné sledovanie koncentrácií glukózy v sére.
Odporučená dávka na liečbu deplécie uhľohydrátov a tekutín je:
Pre dospelých: 500 ml až 3 litre / 24 hod
Pre dojčatá a deti:
- 0 – 10 kg telesnej hmotnosti: 100 ml/kg/24 hod
- 10 – 20 kg telesnej hmotnosti: 1000 ml + 50 ml na každý kg nad 10 kg/24 hod
- > 20 kg telesnej hmotnosti: 1500 ml + 20 ml na každý kg nad 20 kg/24 hod

Rýchlosť infúzie závisí od klinického stavu pacienta. Aby nedošlo k hyperglykémii, rýchlosť infúzie nemá prekročiť schopnosť pacienta oxidovať glukózu. Preto sa maximálna dávka pohybuje od 5 mg/kg/min pre dospelých do 10 - 18 mg/kg/min pre dojčatá a deti, v závislosti od ich veku a celkovej telesnej hmotnosti.

Keď sa roztok používa ako vehikulum alebo rozpúšťadlo na prípravu iných injekčne podávaných liekov, odporúčaná dávka je od 50 do 250 ml na dávku podávaného lieku. Keď sa 5 % roztok glukózy používa na intravenózne podávanie iných liekov, dávka a rýchlosť infúzie bude predurčená najmä povahou a dávkovacou schémou predpísaného lieku.

Spôsob podania:
Roztok sa podáva intravenóznou infúziou do periférnej alebo centrálnej žily.
Keď sa roztok používa na riedenie a podanie terapeutických aditív podávaných intravenóznou infúziou, príslušné objemy pre každú terapiu určuje návod na použitie s aditívnymi terapeutickými látkami.

Upozornenie:
Ako pri všetkých parenterálnych roztokoch, kompatibilita aditív s roztokom sa musí určiť pred ich pridaním.
Pri infúznom podávaní veľkých objemov sa musia špecificky sledovať pacienti s intoxikáciou vodou, so zlyhaním srdca, pľúc alebo ťažkým poškodením funkcie obličiek a/alebo s oligúriou/anúriou.
Použite len v prípade, že je roztok číry, bez viditeľných častíc a ak je obal nepoškodený. Podajte okamžite po napojení na infúzny set. Nepoužívajte plastové vaky v sériových napojeniach.
Nesmie sa podať, ak v roztoku plávajú častice alebo ak je vak akýmkoľvek spôsobom poškodený.
Ak dôjde k hyperglykémii, musí sa upraviť rýchlosť infúzie alebo podať inzulín.
V prípade potreby dopĺňajte parenterálne draslík.
U pacientov so zlyhaním obličiek alebo s diabetes mellitus môže byť zhoršená tolerancia glukózy.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky môžu zahŕňať:
- zmeny množstva chemických látok v krvi (poruchy elektrolytov),
- vyššie ako normálne množstvo cukru v krvi (hyperglykémia),
- stratu vody z tela (dehydratácia),
- ... viac >

Účinné látky

glukóza monohydrát

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24