GLUKÓZA 5 % Baxter-Viaflo sol inf (vak POF/PA) 30x250 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 29,76 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 13,11 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 16,65 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/23 13,11 € (0,0 %) 16,65 € (0,0 %)
02/23 13,11 € (0,0 %) 16,65 € (0,0 %)
01/23 13,11 € (0,0 %) 16,65 € (0,0 %)
12/22 13,11 € 16,65 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady AS - ambulantná, čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0247/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
34406
Názov produktu podľa ŠÚKL
Glukóza 5 % Baxter-Viaflo sol inf 30x250 ml (vak POF/PA)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Dodávatelia

Popis a určenie

Liek je vo forme roztoku cukru (glukózy) vo vode. Glukóza je pre telo jedným zo zdrojov energie. Tento infúzny roztok poskytuje 200 kilokalórií v jednom litri.
Používa sa:

  • ako zdroj tekutín a cukrov (uhľohydrátov),
  • na zriedenie alebo aplikáciu iných liekov, ktoré sa môžu podať infúziou.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: 
Odporučená dávka: 500 ml - 3 litre/24 hod

Dojčatá a deti:
0 – 10 kg telesnej hmotnosti:  100 ml/kg/24 hod
10 – 20 kg telesnej hmotnosti:  1000 ml + 50 ml na každý kg nad 10 kg/24 hod
> 20 kg telesnej hmotnosti:  1500 ml + 20 ml na každý kg nad 20 kg/24 hod

Rýchlosť infúzie závisí od klinického stavu pacienta. Maximálna dávka sa pohybuje od 5 mg/kg/min pre dospelých do 10 - 18 mg/kg/min pre dojčatá a deti, v závislosti od ich veku a celkovej telesnej hmotnosti.

Ak sa roztok používa ako vehikulum alebo rozpúšťadlo na prípravu iných injekčne podávaných liekov, odporúčaná dávka je od 50 do 250 ml na dávku podávaného lieku.

Spôsob použitia

Roztok sa podáva intravenóznou infúziou (do periférnej alebo centrálnej žily). Keď sa roztok používa na riedenie a podanie terapeutických aditív podávaných intravenóznou infúziou, príslušné objemy pre každú terapiu určuje návod na použitie s aditívnymi terapeutickými látkami.

Upozornenie

Liek sa môže podávať počas tehotenstva a dojčenia. Pri použití roztoku glukózy pri pôrode je potrebná opatrnosť.
Nepodávať, ak roztok nie je číry, obsahuje viditeľné častice a obal je porušený.
Rozriedený produkt sa má použiť okamžite, pokiaľ zriedenie neprebehlo za kontrolovaných a validovaných (overených) aseptických podmienok.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky môžu zahŕňať:
reakcie precitlivenosti vrátane závažnej alergickej reakcie nazývanej anafylaxia (možný prejav u pacientov s alergiou na obilie) zmeny množstva elektrolytov v krvi (p ... viac >

Účinné látky

glukóza monohydrát

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24