Glucose 10 % w/v Intravenous Infusion B.P. Bieffe sol inf (vak PE/PA/PP) 1x500 ml

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0144/94-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
97737
Názov produktu podľa ŠÚKL
Glucose 10 % w/v Intravenous Infusion B.P. Bieffe sol inf 1x500 ml (vak PE/PA/PP)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia
Dodávatelia

Popis a určenie

Indikácie:
• 100 g glukózy je ekvivalentom k energii 1,7 MJ (400 kcal).
• Náhrada tekutín pri šoku, krvácaní, chronických hnačkách a zvracaní. Prevencia dehydratácie.
• Rehydratácia v prípadoch, keď strata vody prevyšuje stratu elektolytov.
• Profylaxia a liečba ketózy a acidózy.
• Vehikulum pre rozpúšťanie a intravenózne podávanie liečiv kompatibilných s 10% glukózou.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Používa sa aj ako vehikulum alebo rozpúšťadlo kompatibilných liekov na parenterálne podávanie.
Dospelí,starší ľudia a deti: Koncentráciu a dávkovanie roztoku glukózy na intravenózne použitie určujú niekoľké faktory zahŕňajúce vek, telesnú hmotnosť a klinický stav pacienta. Môže byť potrebné pozorné sledovanie koncentrácií glukózy v sére. Rýchlosť infúzie závisí od klinického stavu pacienta. Keď sa 10% roztok glukózy používa na intravenózne podávanie iných liekov, dávka a rýchlosť infúzie bude predurčená najmä povahou a dávkovacou schémou predpísaného lieku.

Podávanie: Roztok sa podáva intravenóznou infúziou do periférnej alebo centrálnej žily. Keď sa roztok používa na riedenie a podanie terapeutických aditív podávaných intravenóznou infúziou, príslušné objemy pre každú terapiu určuje návod na použitie s aditívnymi terapeutickými látkami.

Upozornenie:
Pri infúznom podávaní veľkých objemov sa musia špecificky sledovať pacienti s intoxikáciou vodou, so zlyhaním srdca, pľúc alebo ťažkým poškodením funkcie obličiek a/alebo s oligúriou/anúriou.
Podávanie 10% roztoku glukózy môže viesť k hyperglykémii.
Ako pri všetkých parenterálnych roztokoch, kompatibilita aditív s roztokom sa musí určiť pred ich pridaním.

Účinné látky

glukóza monohydrát

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36