Genu Vida 1,0% Intraartikulárny roztok injekcia hyaluronátu sodného 1x2 ml

Mohlo by vás zaujímať

Genu Vida 1,0% Intraartikulárny roztok
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
P2572A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Roztok Hyaluronátu sodného, Intraartikulárny 1% w/v, GenuVida 2 ml PFS
Aplikačná forma
INJ - Injekcia
Cena: od 30,17 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Roztok hyaluronátu sodného 1%, v predplnenej sterilnej injekčnej striekačke.
Genu Vida1% je sterilný, nepyrogénny, priehľadný viskoelastický preparát vysoko čisteného, nezápalového hyaluronátu sodného s vysokou molekulárnou hmotnosťou. Roztok obsahuje 10 mg/ml Hyaluronátu sodného EP rozpusteného vo fyziologickom fosfátovom tlmivom roztoku (pH 6,8 – 7,5). Polymér pozostáva z opakovaných disacharidových jednotiek N-acetylglukozamínu a glukuronátu sodného, ktoré sú spojené glykozidovými väzbami ß I3 a ß 1-4. Hyaluronát sodný je fyziologická látka, ktorá je široko distribuovaná v extra bunkovej matrici spojivových tkanív.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Injekcia sa podáva intraartikulárne. Striekačka je určená na jedno použitie. Pri podávaní injekcie sa musia dodržať striktné aseptické postupy.
Dávkovanie: jedna injekcia GenuVida1% raz za mesiac. Po aplikácii jednej dávky je možná úľava pre pacienta 1 až 2 mesiace.

Upozornenie:
Pred podaním injekcie GenuVida1% je potrebné vpichnúť subkutánnylidokaín alebo podobné lokálne anestetikum. Pred podaním injekcie GenuVida1% odsajte výtok z kĺbu. Pri odstraňovaní výtoku z kĺbu nepoužite tú istú striekačku, ktorú použijete pre podanie injekcie GenuVida1%. Zvýšenú pozornosť je potrebné sústrediť na to, aby sa uzáver zo striekačky a ihly odstránil za sterilných podmienok. Injekciu GenuVida1% podajte do kĺbu pomocou ihly veľkosti 19 až 21. Striekačka je určená na jedno použitie. Obsah roztoku sa musí použiť okamžite po otvorení balenia. Pred vpichnutím je potrebné z injekcie odstrániť vzniknuté vzduchové bubliny. Úplnú dávku produktu 2 ml podajte len do jedného kolena. Ak je potrebná dvojitá liečba (liečba aj druhého kolena), pre druhé koleno je potrebné použiť ďalšiu dávku.

Dezinfekcie s obsahom kvartérneho amónia na prípravu pokožky nepoužívajte súbežne s týmto roztokom, pretože hyaluronát sodný sa v ich prítomnosti zráža. Injekciu GenuVida1% neaplikujte extra artikulárne alebo do synoviálnych tkanív. Obvykle to má za následok vznik lokálnych alebo systémových nežiaducich účinkov. Intravaskulárne aplikovanie injekcie GenuVida1% môže tiež spôsobiť systémové nežiaduce účinky.