FUROSEMID BBP 12,5 mg/ml sol inj 125 mg (amp.hnedá) 10x10 ml

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
50/0766/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
99333
Názov produktu podľa ŠÚKL
FUROSEMID BBP 12,5 mg/ml sol inj 10x10 ml/125 mg (amp.hnedá)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje furosemid, liečivo s močopudným účinkom, ktoré pôsobí aj u chorých s výrazným znížením renálnych (obličkových) funkcií. 

Liek je určený na liečbu:

  • chronických i akútnych edémov (opuchov),
  • edémov (opuchov) pri srdcovej nedostatočnosti,
  • nefrotického (obličkového) syndrómu,
  • pečeňovej cirhóze (rozpad buniek pečene),
  • neskoršej gestóze (tehotenská toxikóza),
  • edémov (opuchov) pľúc a mozgu,
  • arteriálnej hypertenzie (zvýšeného tlaku krvi),
  • osmotickej diurézy (zvýšeného vylučovania moču - napr. pri otrave barbiturátmi), pri chronickom zlyhaní obličiek,
  • akútneho (náhleho) zlyhania obličiek,
  • hyperkaliémických stavov (zvýšená hladina draslíka).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Dávkovanie je individuálne a závisí od funkčného stavu obličiek, predchádzajúcej diuretickej liečby a od požadovaného diuretického účinku.
Pri potrebe vyšších dávok sa podáva intravenózne 250 mg furosemidu. V individuálnych prípadoch môže byť dávka vyššia ako 1000 mg furosemidu denne.
Pri forsírovanej diuréze sa podáva 500 - 1000 mg furosemidu, v objeme 400 ml roztoku elektrolytov ako infúzia rýchlosťou, ktorá závisí od dosiahnutého diuretického účinku. Je nutné dodávať roztok elektrolytov, nahradzujúci straty sodíka, draslíka, chloridov a vody.

Pediatrická populácia
Podáva sa intravenózne dávka 1-2 mg/kg telesnej hmotnosti denne, v prípade potreby opakovane. Maximálna denná dávka je 6 mg/kg telesnej hmotnosti.

Spôsob použitia

Liek je určený na intravenózne podanie v injekcii alebo infúzii. Rýchlosť podania nemá prekročiť 4 mg furosemidu za 1 minútu.

Upozornenie

Intravenózna forma podania sa volí vtedy, keď nie je možná perorálna aplikácia (bezvedomie, dávenie), ak je porušená absorpcia z tráviacej sústavy, alebo ak je potrebný rýchly nástup účinku (forsírovaná diuréza pri otravách).
Liek prechádza placentou. Počas tehotenstva sa smie použiť iba v prípadoch, keď prínos liečby prevýši možný nežiadúci vplyv na plod.
Užívanie lieku počas dojčenia je potrebné konzultovať s lekárom.
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene je potrebná opatrnosť.
Liek je kontraindikovaný pri akútnej glomerulonefritíde, induficiencii obličiek pri súčasnej hepatálnej kóme s anúriou, hyponatriémii, hypokaliémii a pri metabolickej alkalóze.
Pri diabete je potrebné upraviť glykémiu perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom.
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (<1/10000).
Pri príprave infúzie sa furosemid nesmie miešať s látkami, ktoré znižujú pH roztoku (napr. vitamíny skupiny B, vitamín C, adrenalín, noradrenalín, lokálne anestetiká, antihistaminiká, atď). pH roztoku nesmie klesnúť pod 7, pretože účinná látka sa môže vyzrážať.
Uchovávať pri teplote do 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
Počas liečby sa neodporúča prísne neslaná diéta.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri vyššom dávkovaní sa nežiaduce účinky vyskytujú častejšie a sú výraznejšie.
Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb
Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb
Menej časté: môžu ... viac >

Účinné látky

furosemid

Indikačná skupina

50 - Diuretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36