Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,07 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,04 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,03 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/24 2,04 € (0,0 %) 3,03 € (0,0 %)
03/24 2,04 € (0,0 %) 3,03 € (0,0 %)
02/24 2,04 € (0,0 %) 3,03 € (0,0 %)
01/24 2,04 € 3,03 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DER
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Fucicort
2
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0009/04-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
89014
Názov produktu podľa ŠÚKL
Fucicort crm der 1x15 g (tuba Al)
Aplikačná forma
CRM DER - Dermálny krém
Držiteľ rozhodnutia
Dodávatelia

Popis a určenie

Liek je určený na liečbu zápalových kožných ochorení, ako je atopický ekzém a kontaktný zápal kože, kde je predpokladaná alebo potvrdená sprievodná bakteriálna infekcia. Liek obsahuje kyselinu fusidovú a betametazón.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Krém sa aplikuje na postihnuté miesta na koži 2-3x denne, pokiaľ nedôjde k zlepšeniu.
Dĺžka liečebného cyklu nemá presiahnuť 2 týždne.

Spôsob použitia

Liek je určený na dermálne použitie.
Liek sa nesmie aplikovať do očí.

Upozornenie

Liek sa môže používať počas tehotenstva, ak prínos liečby presiahne potenciálne riziko pre dieťa.
Liek sa môže používať krátkodobo počas dojčenia, ale nesmie sa aplikovať na kožu prsníkov.
Liek sa nesmie používať na liečbu infekcií spôsobených hubami, vírusmi alebo baktériami, ktoré nie sú liečené ani kontrolované primeranou liečbou.
Dlhodobé používanie môže spôsobiť atrofiu kože.
Čas použiteľnosti po prvom otvorení sú 3 mesiace.

Liek obsahuje cetylstearylalkohol a chlórkrezol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Po použití lieku Fucicort sa zaznamenali nasledujúce vedľajšie účinky:
Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb):
- alergické reakcie,
- kontaktný zápal kože,
- ekzém (alebo zhoršen ... viac >

Účinné látky

betametazón, kyselina fusidová

Indikačná skupina

46 - Dermatologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36