Frontin 1 mg tbl (liek.skl.hnedá) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,09 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,28 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,81 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 2,28 € (0,0 %) 0,81 € (0,0 %)
05/22 2,28 € (0,0 %) 0,81 € (0,0 %)
04/22 2,28 € (0,0 %) 0,81 € (0,0 %)
03/22 2,28 € 0,81 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Frontin 1 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
70/0142/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
14598
Názov produktu podľa ŠÚKL
Frontin 1 mg tbl 30x1 mg (liek.skl.hnedá)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Alprazolam je liečivo patriace do skupiny benzodiazepínov, ktoré má anxiolytický (znižuje nadmernú úzkosť a strach) a sedatívno-hypnotický účinok (sedatívum, navodzuje stav spánku). Uvoľňuje svalové napätie a pôsobí proti epileptickým záchvatom.

Používa sa na liečbu generalizovanej úzkostnej poruchy, kombinovanej úzkostno-depresívnej poruchy a panickej poruchy.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa dávkuje individuálne, v závislosti od vážnosti príznakov a od terapeutickej odpovede. Dávku je nutné zvyšovať len postupne, aby nedošlo k nadmernej sedácii. Ak je potrebné zvýšiť dávku, prvú treba zvýšiť večernú dávku.

Stavy úzkosti: 
Úvodná dávka je denne 0,25-0,5 mg lieku 3x denne, ktorú je možné postupne zvyšovať. Bežná dávka je 0,5-4 mg denne, rozdelená do 2-3 dávok.

Panická porucha: 
Úvodná dávka: 0,5 - 1 mg pred spaním na noc alebo 0,5 mg 3x denne. Toto dávkovanie sa môže meniť v závislosti od stavu pacienta. 
Dávka sa nemôže zvýšiť o viac ako 1 mg počas intervalu 3-4 dní. 
Väčšina pacientov dobre reaguje na liečbu, počas ktorej užívajú 4-6 mg lieku rozdeleného do 3-4 dávok. 
Niektorí pacienti môžu potrebovať aj veľmi vysoké dávky, až do 10 mg denne.

Starší a oslabení pacienti: 
Úvodná dávka je 0,25 mg 2x alebo 3x denne, ktorú je možné v prípade potreby, opatrne zvýšiť.

Dĺžka liečby:
Liečba má trvať čo najkratšie, v závislosti od indikácie.
Nemá trvať dlhšie ako 8 až 12 týždňov v prípade úzkosti, vrátane času potrebného na znižovanie dávky.

Ukončenie liečby:

Pri ukončovaní liečby sa má liek vysadzovať postupne. Náhle ukončenie môže viesť k abstinenčným príznakom. 

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v celku. Majú sa prehltnúť a zapiť s pohárom vody, v pravidelných časových intervaloch. Vzťah k jedlu sa neuvádza.
Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na 2 rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa nesmie užívať počas tehotenstva a dojčenia.
Liek sa neodporúča užívať u detí a dospievajúcich do 18 rokov.
Liek sa musí používať so zvýšenou opatrnosťou u starších pacientov a u pacientov s poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek.
Na liek sa môže vyvinúť závislosť a tolerancia. Dlhodobé užívanie sa neodporúča.
Liek ovplyvňuje pozornosť, počas liečby sa nemá viesť motorové vozidlo ani obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC, časť 4.4.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb): depresia, útlm, ospalosť, porucha koordinácie pohybov, poruchy pamäti, porucha artikulácie, závrat, bolesť hlavy, zápcha, sucho v ústach, únava, po ... viac >

Účinné látky

alprazolam

Indikačná skupina

70 - Anxiolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36