Fraxiparine Forte 11 400 IU (anti-Xa)/0,6 ml sol inj (striek.inj.skl.napl.) 10x0,6 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 76,30 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 76,30 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/24 0,00 € (0,0 %) 76,30 € (0,0 %)
03/24 0,00 € (0,0 %) 76,30 € (0,0 %)
02/24 0,00 € (0,0 %) 76,30 € (0,0 %)
01/24 0,00 € 76,30 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Fraxiparine Forte 11 400 IU (anti-Xa)/0,6 ml
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0122/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
59806
Názov produktu podľa ŠÚKL
Fraxiparine Forte 11 400 IU (anti-Xa)/0,6 ml sol inj 10x0,6 ml/11,4 KU (striek.inj.skl.napl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok

Popis a určenie

Liek slúži na predchádzanie tvorby krvných zrazenín v krvných cievach (trombóz), alebo na liečbu už vytvorených krvných zrazenín. Tento druh lieku sa nazýva antitrombotikum.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečba tromboembolickej choroby
Odporúča sa podávať s.c. 1x denne, obyčajne počas 10 dní. Dávka sa upravuje podľa telesnej hmotnosti tak, aby bola cieľová dávka 171 anti-Xa IU/kg:
do 50 kg: 0,4 ml (7600 anti-Xa IU)
50-59 kg: 0,5 ml (9500 anti-Xa IU)
60-69 kg: 0,6 ml (11400 anti-Xa IU)
70-79 kg: 0,7 ml (13300 anti-Xa IU)
80-89 kg: 0,8 ml (15200 anti-Xa IU)
≥ 90 kg: 0,9 ml (17100 anti-Xa IU)

Pacienti s poruchou funkcie obličiek: pri stredne závažnej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≥ 30 ml/min a < 50 ml/min) sa dávka znižuje o 25-33 %. Liek je kontraindikovaný pri závažnej poruche funkcie obličiek.

Kalibrované striekačky sú určené na použitie vtedy, keď je potrebná úprava dávky podľa telesnej hmotnosti.

Lekár rozhodne o úprave dávky a o dĺžke liečby.

Spôsob použitia

Liek sa podáva injekciou pod kožu (subkutánne), zvyčajne sa podáva do pravej alebo ľavej strany brušnej steny (do kožnej riasy). Pred podaním injekcie sa nemá odstreknúť vzduchová bublina. Ihla sa zavádza kolmo do vytvorenej kožnej riasy, ktorá sa šetrne, ale pevne drží prstami až do ukončenia podávania injekcie. Miesto podania injekcie sa nesmie masírovať.

Je potrebné postupovať podľa podrobného návodu na použitie za PIL v časti 7 (návod s obrázkami je uvedený v oficiálnom zdrojovom dokumente).

Upozornenie

Nepodávať intramuskulárne.
Použitie lieku počas tehotenstva sa odporúča len vtedy, ak prínos liečby prevyšuje možné riziká.
Použitie lieku počas dojčenia sa neodporúča.
Liek je kontraindikovaný v prípade alergie/precitlivelosti na liečivo nadroparín, heparín alebo podobný liek (ako napr. enoxaparín, bemiparín, dalteparín), alebo na ktorúkoľvek inú zložku tohto lieku (viď. SPC 6.1)
Liek sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.
Počas liečby je potrebné sledovať počet krvných doštičiek.
U rizikových pacientov je potrebné sledovať hladiny draslíka.
Pred začatím liečby sa odporúča vyšetriť funkcie obličiek (pozri časť 4.3).
Kryt ihly môže obsahovať vysušenú prírodnú latexovú gumu, ktorá môže vyvolať alergické reakcie u jedincov citlivých na latex.
Uchovávať pri teplote do 25 °C. Nesmie sa uchovávať v mrazničke. Neuchovávať v chladničke (aplikácia injekcie môže byť bolestivá).
Nemiešať s inými látkami.
Kryt ihly naplnenej injekčnej striekačky môže obsahovať vysušenú prírodnú latexovú gumu, ktorá môže vyvolať alergické reakcie u jedincov citlivých na latex.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Zdravotné ťažkosti, na ktoré si musíte dávať pozor
Alergické reakcie: u ľudí, ktorí používajú Fraxiparine Forte, sú veľmi zriedkavé. Medzi ich prejavy patria:
- vyvýšená a svrbivá vyrážka ( ... viac >

Účinné látky

vápenatá soľ nadroparínu

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36