Fraxiparine 9 500 IU (anti-Xa)/1 ml sol inj (striek.inj.skl.napl.) 10x1 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 68,22 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 68,22 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 0,00 € (0,0 %) 68,22 € (0,0 %)
06/24 0,00 € (0,0 %) 68,22 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 68,22 € (0,0 %)
04/24 0,00 € 68,22 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Fraxiparine 9 500 IU (anti-Xa)/1 ml
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0281/90-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
96988
Názov produktu podľa ŠÚKL
Fraxiparine 9 500 IU (anti-Xa)/1 ml sol inj 10x1 ml/9,5 KU (striek.inj.skl.napl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok

Popis a určenie

Fraxiparine je liek, ktorý slúži na predchádzanie tvorby krvných zrazenín v krvných cievach (trombóz), alebo na liečbu už vytvorených krvných zrazenín. Tento druh lieku sa nazýva antitrombotikum.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať osobitným pokynom na dávkovanie každého nízkomolekulárneho heparínu. Počas liečby sa nadroparín nesmie meniť za iné nízkomolekulárne heparíny.  Potrebné venovať pozornosť používaniu správnej liekovej formy nadroparínu s normálnou alebo dvojnásobnou silou, čo ovplyvňuje režim dávkovania.

Kalibrované striekačky sú určené na použitie vtedy, keď je potrebná úprava dávky podľa telesnej hmotnosti. Je potrebné dodržiavať špecifické odporúčania týkajúce sa času podania dávky nadroparínu v súvislosti so spinálnou/epidurálnou anestéziou alebo spinálnou lumbálnou punkciou (pozri časť 4.4).

U starších pacientov sa odporúča vyšetriť funkcie obličiek ešte pred začiatkom liečby.

Nepodáva sa injekčne dvojnásobná dávka, aby sa nahradila vynechaná dávka.

Ďalšie doplňujúce informácie súvisiace s dávkovaním tohto lieku sú uvedené v zdrojovom dokumente.

Pre používateľa je zdrojovým dokumentom Príbalový leták (Písomná informácia pre používateľa), kde sú informácie o dávkovaní uvedené v časti 3 Ako užívať liek.

Pre zdravotníckeho pracovníka je zdrojovým dokumentom  SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku), kde sú informácie o dávkovaní uvedené v SPC v časti 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania.

Spôsob použitia

Liek sa podáva ako subkutánna injekcia (pod kožu) do pravej alebo ľavej strany brušnej steny, ale ako alternatívne miesto sa môže použiť stehno.

Pred podaním injekcie sa nemá odstreknúť vzduchová bublina. Ihla sa zavádza kolmo do vytvorenej kožnej riasy, ktorá sa šetrne, ale pevne drží prstami až do ukončenia podávania injekcie. Miesto podania injekcie sa nesmie trieť.

Upozornenia

Lekár zváži prínos liečby počas tehotenstva oproti riziku pre dieťa.
Dojčenie sa počas liečby neodporúča.
Liek sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich vzhľadom na nedostatok údajov o jeho bezpečnosti a účinnosti u pacientov mladších ako 18 rokov.
U starších pacientov sa pred začiatkom liečby odporúča vyšetriť funkcie obličiek (pozri „Porucha funkcie obličiek“ nižšie a časť 5.2).
Liek nie je určený na intramuskulárne podávanie.
Liek môže zhoršovať niektoré jestvujúce zdravotné ťažkosti alebo spôsobovať závažné vedľajšie účinky.
Počas liečby je potrebné sledovať počet krvných doštičiek.
Ďalšie lieky, ktoré môžu ovplyvniť zrážanie krvi, sa nemajú užívať súbežne pokiaľ ich lekár zámerne nepredpísal.
V prípade niektorých stavov sa liečba nesmie začať alebo sa pri ich výskyte musí ukončiť (viac 4.3. a 4.4.)
V prípade výskytu alergickej reakcie (veľmi zriedkavá), ktorá sa prejaví (vyrážkou, opuchom, niekedy postihujúci tvár alebo ústa (angioedém), ktorý spôsobuje ťažkosti s dýchaním) je treba ihneď ukončiť liečbu a vyhľadať lekársku pomoc.
V prípade odumretia kože v mieste vpichu, treba prestať liek používať a vyhľadať lekára.
Nemiešať s inými látkami.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávať v mrazničke. Neuchovávať v chladničke, pretože studené injekcie môžu byť bolestivé.
Ďalšie upozornenia nájdete v SPC časti 4.4.

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Zdravotné ťažkosti, na ktoré si musíte dávať pozor
Alergické reakcie: u ľudí, ktorí používajú Fraxiparine, sú veľmi zriedkavé. Medzi ich prejavy patria:
- vyvýšená a svrbivá vyrážka (žihľav ... viac >

Účinné látky

vápenatá soľ nadroparínu

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36