Femoston 1/10 tbl flm (blis.PVC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 7,68 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,61 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,07 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/23 2,61 € (0,0 %) 5,07 € (0,0 %)
02/23 2,61 € (0,0 %) 5,07 € (0,0 %)
01/23 2,61 € (0,0 %) 5,07 € (0,0 %)
12/22 2,61 € 5,07 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. END, GYN
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Femoston 1/10
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0287/01-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
10204
Názov produktu podľa ŠÚKL
femoston 1/10 tbl flm 1x28 (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek je hormonálna substitučná liečba. Obsahuje dva druhy ženských hormónov, estradiol a dydrogesterón.

Používa sa u postmenopauzálnych žien minimálne 6 mesiacov od poslednej menštruácie na:

  • zmiernenie príznakov, vyskytujúcich sa po menopauze, ako sú pocit tepla v oblasti tváre, krku a hrudníka (návaly tepla),
  • prevencia osteoporózy, ktorá sa môže prejaviť u niektorých žien po menopauze.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Kontinuálna sekvenčná liečba: počas prvých 14 dní 28-dňového cyklu sa užíva 1 biela tableta s obsahom 1 mg estradiolu denne, v ďalších 14 dňoch sa užíva 1 šedá tableta s obsahom 1 mg estradiolu a 10 mg dydrogesterónu denne. Liek sa užíva súvisle bez prerušenia medzi baleniami.

Na začatie a pokračovanie liečby postmenopauzálnych symptómov sa musí používať najnižšia účinná dávka, trvanie liečby má byť čo najkratšie.

Sekvenčná kombinovaná liečba sa má začať v závislosti od klinickej odpovede. Dávka môže byť následne individuálne upravená.
Pacientky, ktoré predtým užívali kontinuálne sekvenčné alebo cyklické preparáty by mali ukončiť 28-dňový cyklus a až potom začať užívať tento liek.

Pacientky, ktoré predtým užívali kontinuálne kombinované preparáty môžu začať užívať liek kedykoľvek.

Ak už ubehlo viac ako 12 hodín od neužitia zabudnutej dávky, dávku treba vynechať a pokračovať v liečbe nasledujúcou dávkou.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, vcelku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa vodou.
Ak bola dávka vynechaná, má sa užiť hneď, ako je to možné. Ak uplynulo viac ako 12 hodín, liečba má pokračovať ďalšou tabletou bez užitia zabudnutej tablety. Pri vynechaní dávky sa môže zvýšiť pravdepodobnosť intermenštruačného krvácania alebo špinenia.

Upozornenie

Počas tehotenstva liek nie je indikovaný. Ak sa tehotenstvo zistí počas liečby, liečba musí byť okamžite prerušená.
V období dojčenia sa liek nepodáva.
Prípravok je kontraindikovaný pri prítomných alebo prekonaných závažných ochoreniach pečene, až kým sa hodnoty ukazovateľov funkcie pečene nevrátia k normálu.
Prípravok je kontraindikovaný pri podozrení alebo potvrdenej rakovine prsníka, pri podozrení alebo potvrdených estrogéndependentných malígnych tumoroch (napr. karcinóm endometria) a pri podozrení alebo potvrdených gestagén závislých neoplazmách (napr. meningióm).
Liek zvyšuje riziko hyperplázie endometria, karcinómu endometria, rakoviny prsníkova ďaľších ochorení.
Liek môže spôsobiť celkové zvýšenie hladiny tyreoidálnych hormónov v výsledkoch laboratórnych testov. 
V prvých mesiacoch liečby sa môže vyskytnúť intermenštruačné krvácanie a špinenie.
Vysoká optranosť pri dedičnom alebo získanom angioedéme (lekár musí zvážiť liečbu).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nasledovné ochorenia sa vyskytujú častejšie u žien užívajúcich HSL v porovnaní so ženami, ktoré HSL neužívajú:
rakovina prsníka; nadmerný rast alebo rakovina sliznice výstelky maternice (hyperplázi ... viac >

Účinné látky

dydrogesterón, estradiol

Indikačná skupina

56 - Hormóny (liečivá s hormonálnou aktivitou)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36