FELIWAY FRIENDS náplň pre difúzer pre mačky 1x48 ml

Mohlo by vás zaujímať

FELIWAY FRIENDS náplň pre difúzer
Výdaj
-
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Schválené veterinárne prípravky
Registračné číslo produktu
023/R/17-S
Aplikačná forma
SOL - Roztok
Cena: od 25,89 €

Popis a určenie

Veterinárny prípravok pomáha znižovať napätie a konflikty medzi mačkami v domácnosti.
Obsahuje druhovo špecifickú látku - analóg mačacieho upokojujúceho feromónu (C.A.P.).
30 dňová náplň pre difuzér s obsahom 48 ml.

Použitie

Pred použitím je potrebné prečítať si písomnú informáciu pre používateľa.
Produkt - náhradná náplň Feliway môže byť použitá len s Feliway difuzérom. Jedna 48 ml fľaštička-náplň vydrží 30 dní.
Na použitie len v rozmedzí s 220 V - 230 V.

Upozornenie: Prístroj vymieňajte každých 6 mesiacov. Používajte iba náplne FELIWAY.
Nepripájajte: Pod elektrické zariadenie, pod nábytok alebo pod akýkoľvek objekt vyčnievajúce zo steny, k rozdvojkám / adaptérom alebo predlžovacím káblom. Nepripájajte do zásuvky hore dnom
Nebezpečenstvo: Obsahuje: Uhľovodíky, C14 – C19, izoalkány, cyklické, < 2 % aromatické látky. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Po náhodnom požití: okamžite volajte lekára.
Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie.
Prístroj má horúci povrch z dôvodu odparovania účinnej látky, a preto sa týchto plôch počas používania nedotýkajte. Nezakrývajte alebo neumiestňujte prístroj pod nábytok. Môže to narušiť alebo blokovať odparovanie výrobku a zanechať zvyškové stopy. Zapojte mimo prievan, aby sa zabezpečilo optimálne prúdenie vzduchu a šírenie feromónu.