FELIWAY FRIENDS difuzér + náplň pre mačky (1 ks + 48 ml) 1x1 set

Mohlo by vás zaujímať

FELIWAY FRIENDS difuzér + náplň
Výdaj
-
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Schválené veterinárne prípravky
Registračné číslo produktu
024/R/17-S
Aplikačná forma
SOL - Roztok
Cena: od 38,19 €

Popis a určenie

Veterinárny prípravok pomáha znižovať napätie a konflikty medzi mačkami v domácnosti.
Obsahuje druhovo špecifickú látku - analóg mačacieho upokojujúceho feromónu (C.A.P.).
1 difuzér + 1 fľaštička s náplňou (48 ml). Fľaštička vydrží až 30 dní.

Použitie

Pred použitím je potrebné prečítať si písomnú informáciu pre používateľa.
Difuzér by mal byť umiestnený do miestnosti, kde mačky trávia najviac času, alebo kde najčastejšie dochádza ku konfliktom.
Na použitie len v rozmedzí s 220 V - 230 V.
Feliway náhradná náplň môže byť použitá len s Feliway difuzérom. Jedna 48 ml fľaštička-náplň vydrží 30 dní.

Upozornenie: Prístroj vymieňajte každých 6 mesiacov. Používajte iba náplne FELIWAY.
Nepripájajte: Pod elektrické zariadenie, pod nábytok alebo pod akýkoľvek objekt vyčnievajúce zo steny, k rozdvojkám / adaptérom alebo predlžovacím káblom. Nepripájajte do zásuvky hore dnom
Nebezpečenstvo: Obsahuje: Uhľovodíky, C14 – C19, izoalkány, cyklické, < 2 % aromatické látky. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Po náhodnom požití: okamžite volajte lekára.
Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie.
Prístroj má horúci povrch z dôvodu odparovania účinnej látky, a preto sa týchto plôch počas používania nedotýkajte. Nezakrývajte alebo neumiestňujte prístroj pod nábytok. Môže to narušiť alebo blokovať odparovanie výrobku a zanechať zvyškové stopy. Zapojte mimo prievan, aby sa zabezpečilo optimálne prúdenie vzduchu a šírenie feromónu.