Euthyrox 137 mikrogramov tbl (blis.PVC/Al) 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,02 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,02 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 2,00 € (0,0 %) 4,02 € (0,0 %)
07/20 2,00 € (0,0 %) 4,02 € (0,0 %)
06/20 2,00 € (0,0 %) 4,02 € (0,0 %)
05/20 2,00 € 4,02 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ENP, END, PED, INT, GER
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Euthyrox 137 mikrogramov
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0864/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
05256
Názov produktu podľa ŠÚKL
Euthyrox 137 mikrogramov tbl 100x137 µg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo levotyroxín, ktorý je syntetický hormón štítnej žľazy určený na liečbu ochorení a porúch funkcie štítnej žľazy. Má rovnaký účinok ako prirodzene sa vyskytujúce hormóny štítnej žľazy.

Liek sa používa:
-    na liečbu nezhubnej strumy (zväčšenej štítnej žľazy) u pacientov s normálnou funkciou štítnej žľazy,
-    na prevenciu opätovného výskytu strumy u pacientov po operácii,
-    ako náhrada prirodzeného hormónu štítnej zľazy v prípade, že vaša štítna žľaza nevytvára dostatok vlastných hormónov,
-    na potlačenie rastu nádoru u pacientov so zhubným nádorom štítnej žľazy.

Tablety s obsahom levotyroxínu 25, 50, 75, 88, alebo 100 mikrogramov sa tiež používajú na udržiavanie rovnováhy hladiny hormónov štítnej žľazy, ak je ich nadmerná tvorba liečená pomocou liekov, potláčajúcich ich produkciu.
Tablety s obsahom levotyroxínu 100, 150 a 200 mikrogramov sa môže používať tiež na testovanie funkcie vašej štítnej žľazy.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe medzi dvomi jedlami (viac v časti Spôsob použitia)
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Individuálna denná dávka sa má stanoviť na základe laboratórnych a klinických vyšetrení.

Odporúčaná dávka (množstvo mikrogramov sodnej soli levotyroxínu/deň):
Liečba benígnej eutyreoidnej strumy: 75 – 200 µg, dĺžka liečby je 6 mesiacov až 2 roky
Profylaxia relapsu po operácii eutyreoidnej strumy: 75 – 200 µg
Substitučná hormonálna liečba hypotyreózy u dospelých: počiatočná dávka je 25 – 50 µg, udržiavacia dávka je 100 – 200 µg
Substitučná hormonálna liečba hypotyreózy u detí: počiatočná dávka je 13 – 50 µg, udržiavacia dávka je 100 - 150 µg /m2 povrchu tela
Sprievodná substitúcia v priebehu liečby hypertyreózy tyreostatikami: 50 – 100 µg
Supresívna liečba pri malígnom nádore štítnej žľazy: 150 – 300 µg
Diagnostické použitie na supresný test štítnej žľazy: 2x100 µg alebo 1x200 µg (po dobu 14 dní pred scintigrafickým vyšetrením) alebo počiatočná dávka: 1x75 µg po dobu 14 dní so začiatkom 28 dní pred scintigrafickým vyšetrením, po ktorej nasleduje: 1x150 µg po dobu 14 dní pred scintigrafiou).

Liečba má začať nízkou dávkou, ktorú je potrebné postupne zvyšovať každé 2 až 4 týždne, až kým sa nedosiahne plná udržiavacia dávka (s výnimkou novorodencov, u ktorých je dôležitá rýchla substitúcia).
Dĺžka liečby je zvyčajne celoživotná.

Pre novorodencov a deti s kongenitálnou hypotyreózou je odporúčaná počiatočná dávka 10 až 15 mikrogramov na kg telesnej hmotnosti počas prvých 3 mesiacov. Následne sa odporúča individuálne upraviť dávku na základe klinických nálezov a hodnôt hormónov štítnej žľazy a TSH.  

U starších pacientov, u pacientov s ischemickou chorobou srdca a u pacientov so závažnou alebo dlhotrvajúcou hypotyreózou je potrebné  podať nízku počiatočnú dávku (napr. 12,5 mikrogramov/deň) a túto dávku pomaly zvyšovať v dlhších intervaloch (napr. postupné zvyšovanie o 12,5 mikrogramov/deň každých 14 dní) pri častom monitorovaní hladín hormónov štítnej žľazy. Je vhodné zvážiť podanie nižšej než optimálnej dávky poskytujúcej úplnú substitučnú liečbu, po ktorej nenasleduje kompletná úprava hladiny TSH.

Skúsenosť ukázala, že nižšia dávka je dostatočná u pacientov s nižšou hmotnosťou a u pacientov s veľkou nodulárnou strumou.

Liečba sa má predovšetkým počas tehotenstva a dojčenia vykonávať veľmi dôsledne. Počas tehotenstva môže byť potrebné dávku zvýšiť.

Spôsob použitia

Dennú dávku prehltnúť celú naraz a zapiť malým množstvom tekutiny (napr. pol pohára vody) ráno, nalačno a aspoň pol hodiny pred jedlom. Tableta má deliacu ryhu, môže sa rozdeliť na rovnaké dávky. Niektoré lieky a potraviny môžu ovplyvniť vstrebávanie levotyroxínu (viď časť Upozornenie).

Dojčatám sa podáva celá dávka naraz, najmenej 30 minút pred prvým jedlom dňa. Tablety sa rozdrobia v malom množstve vody. Vzniknutá suspenzia, ktorú je potrebné vždy čerstvo pripraviť, sa podá s malým množstvom tekutiny.

Upozornenie

Kombinovaná liečba hypertyreózy levotyroxínom a tyreostatikami nie je počas tehotenstva indikovaná.
Nadmerne vysoké dávky levotyroxínu počas tehotenstva môžu mať negatívny účinok na fetálny a postnatálny vývin.
Počas tehotenstva sa nemá robiť supresný test štítnej žľazy, pretože podanie izotopom značených rádioaktívnych látok tehotným ženám je kontraindikované.
Levotyroxín sa počas dojčenia vylučuje do materského mlieka, ale koncentrácie dosiahnuté pri odporúčanej terapeutickej hladine nie sú dostatočné na vyvolanie hypertyreózy alebo supresie sekrécie TSH u dieťaťa.
Liek sa má podávať najmenej 2 hodiny pred podaním liekov obsahujúcich hliník, soli železa a vápnika.
Lieky na vychytávanie žlčových kyselín a znižovanie cholesterolu (ako cholestyramín alebo kolestipol) môžu zabrániť vstrebávaniu lieku z tenkého čreva. Levotyroxín sa preto musí užívať 4 až 5 hodín pred podaním takýchto liekov.
Látky s obsahom sóje môžu znižovať intestinálnu absorpciu levotyroxínu.
Uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak užijete vyššiu ako predpísanú dávku Euthyroxu, alebo netolerujete vašu predpísanú dávku (napr. ak sa dávka zvyšovala príliš rýchlo), môže sa objaviť jeden alebo viac nasledujúcich vedľajších účink ... viac >

Účinné látky

levotyroxín sodná soľ

Indikačná skupina

56 - Hormóny (liečivá s hormonálnou aktivitou)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36