Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,19 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,19 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/22 0,00 € (0,0 %) 3,19 € (0,0 %)
06/22 0,00 € (0,0 %) 3,19 € (0,0 %)
05/22 0,00 € (0,0 %) 3,19 € (0,0 %)
04/22 0,00 € 3,19 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Epilan D - Gerot
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
21/0964/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
62234
Názov produktu podľa ŠÚKL
Epilan D - Gerot tbl 100x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek sa používa na liečbu niektorých druhov epileptických záchvatov:

  • generalizované tonicko-klonické záchvaty (grand mal)
  • fokálne kŕče

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Doteraz neliečení pacienti:
Prvý týždeň sa začína dávkou 100 mg (1 tableta) fenytoínu denne, počas druhého týždňa sa postupne dávka zvyšuje na 200 mg (2 tablety) denne. Dávku potom možno zvyšovať, kým je pacient bez záchvatov. Potom možno dávku redukovať na individuálne určenú udržiavaciu dávku. Zvyčajne sú to radovo 3 tablety denne podávané v 3 rozdelených dávkach. Najvyššia denná dávka je 5 tabliet (500 mg fenytoínu).

Pacienti so zmenou terapie na fenytoín:
1 tableta (100 mg) denne počas prvého týždňa, 2 tablety denne počas druhého týždňa, atď., s postupnou redukciou dávkovania predchádzajúcej medikácie tak, že asi o 3-5 týždňov bude predchádzajúca medikácia úplne nahradená.  
Akákoľvek náhla zmena terapie sa musí vylúčiť, lebo sa môže vyskytnúť hromadenie záchvatov.

Deti:

Odporúčané dávkovanie pre deti je 4 - 7 mg/ kg telesnej hmotnosti na deň rozdelené do 2 až 3 dávok.
Maximálna denná dávka: 300 mg fenytoínu.

Nedostatočný liečebný efekt môže v jednotlivých prípadoch spočívať v príliš nízkom dávkovaní.
Preto má prebiehať pomalé zvyšovanie dávky o 25 až 30 mg fenytoínu podľa možnosti pod kontrolou sérovej hladiny.

Pacienti so závažnou poruchou funkcie obličiek:
Odporúča sa prispôsobiť dávku primerane fenytoínovým hladinám v sére a k celkovému klinickému obrazu.

Dĺžku a ukončenie liečby určuje lekár.
Zníženie dávky sa má realizovať postupne v priebehu niekoľkých týždňov.

Spôsob použitia

Tablety sa majú užívať nerozhryznuté a zapiť väčším množstvom tekutiny počas jedla alebo po jedle.
Tablety majú poliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na 2 rovnaké dávky.

Upozornenie

O užívaní počas tehotenstva rozhodne ošetrujúci lekár.
Dojčenie sa má počas terapie prerušiť.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa odporúča podávať liek s opatrnosťou.
Liek je kontraindikovaný pri závažnej insuficiencii pečene.
Liek je kontraindikovaný pri leukopénii.
Liek je kontraindikovaný pri závažnej hypertenzii a pri určitých poruchách vedenia srdcového vzruchu. (viď. SPC 4.3)
Fenytoín môže oslabiť účinok perorálnych kontraceptív, preto treba použiť iné prostriedky na zabránenie gravidity.
Liek má vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Poruchy tráviaceho traktu
nevoľnosť, vracanie, bolesti žalúdka, hyperplázia (zväčšenie) ďasien – nadbytočné premnoženie (najmä u mladistvých pacientov), zväčšenie pier, zápcha
Poruchy pečene a žlčo ... viac >

Účinné látky

fenytoín

Indikačná skupina

21 - Antiepileptiká, antikonvulzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60