EGOSAN Absorpčná PODLOŽKA 60x60cm 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 0,28 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,28 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/22 0,00 € (0,0 %) 0,28 € (0,0 %)
07/22 0,00 € (0,0 %) 0,28 € (0,0 %)
04/22 0,00 € (0,0 %) 0,28 € (0,0 %)
01/22 0,00 € 0,28 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. NEU, GER, URO, GYN, PLM, GYU
Spôsob úhrady I - plná
Mohlo by vás zaujímať

EGOSAN Absorpčná PODLOŽKA
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
B73340
Názov produktu podľa ŠÚKL
Podložka absorpčná Egosan 60 x 60 cm / 30 ks
Aplikačná forma
Forma sa neudáva
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Hygienické, savé podložky pod chorých, inkontinentných pacientov. Rozmery podložky: 60 x 60 cm, savosť- 1000 ml.
Hygienické podložky sa používajú pod chorých, inkontinentných pacientov ako:

  • ochrana na posteľ, vozík, kreslo, počas procedúr.
  • doplnok k jednorazovým absorpčným pomôckam
  • dodatočná ochrana lôžka pre pacientov vyžadujúcimi aplikáciu mastí a roztokov.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Podložka sa rozloží na lôžko a umiestni sa pod pacienta, tak aby mohla plniť svoju funkciu (buď ako doplnok k iným absorpčným pomôckam pod inkontinentných pacientov, alebo ako dodatočná ochrana lôžka). Ak prestane plniť svoju funkciu je potrebné vymeniť ju za novú. Vymieňa sa podľa potreby niekoľkokrát denne alebo v noci.

Informácia od dodávateľa *

Hygienická absorpčná podložka pod chorých, inkontinentných pacientov.

- ochrana na posteľ, kreslo, vozík, alebo počas procedúr.
- rozmery podložky: 60 x 60 cm, 30 kusov v baleni.

* Pod označením „dodávateľ“ sa rozumie spoločnosť dodávajúca produkt na trh v SR. Údaje o produkte uvedené v informačnom bloku „Informácia od dodávateľa“ uviedla do databázy ADC Číselník osoba zastupujúca dodávateľa ako správca portfólia jeho produktov v ADC Číselníku. Zodpovednosť za údaje v tomto bloku a ich súlad s aktuálne platnou legislatívou nesie dodávateľ.