Egilok 100 mg tbl (liek.skl.hnedá) 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 8,85 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,65 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 7,20 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/23 1,65 € (0,0 %) 7,20 € (0,0 %)
02/23 1,65 € (0,0 %) 7,20 € (0,0 %)
01/23 1,65 € (0,0 %) 7,20 € (0,0 %)
12/22 1,65 € 7,20 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Egilok 100 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0518/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2545C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Egilok 100 mg tbl 100x100 mg (liek.skl.hnedá)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo metoprolol, patrí do skupiny liekov nazývaných betablokátory. Používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku a na odstránenie alebo prevenciu bolesti v hrudníku spôsobenej anginou pectoris. Liek sa používa aj pri liečbe porúch srdcového rytmu, udržiavacej liečbe v stavoch po infarkte myokardu a na predchádzanie záchvatom migrény.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek je určený na liečbu dospelých pacientov.

Hypertenzia:
Pri miernej a stredne ťažkej hypertenzii 50 mg 1x denne ráno alebo v rozdelených dávkach (25 mg ráno a 25 mg večer). U pacientov nereagujúcich na liečbu možno dennú dávku postupne zvýšiť až na 100-200 mg 2x denne a/alebo podávať v kombinácii s inými antihypertenzívami.
Maximálna denná dávka je 400 mg.

Angina pectoris a arytmia:
Odporúčaná dávka je 100-200 mg 2x denne (ráno a večer). V prípade potreby možno dennú dávku zvýšiť až na 400 mg.

Udržiavacia liečba po infarkte myokardu:
Podáva sa dávka 200 mg denne rozdelených na dve dávky (ráno a večer).

Funkčné srdcové poruchy so sprievodnou palpitáciou a hypertyreóza:
Odporúčaná dávka je 100 mg denne rozdelene do dvoch dávok (ráno a večer). Ak je indikované, dennú dávku možno zvýšiť až do 400 mg.

Profylaxia migrény:
Odporúčaná dávka je 100-200 mg denne v dvoch rozdelených dávkach (ráno a večer).

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
U týchto pacientov sa odporúča redukovať dávky a pacientov sledovať.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Liečba sa nemá ukončiť náhle, metoprolol treba vysadiť postupne, podávaním stupňovito znižovaných dávok v priebehu 10 dní.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, nezávislé od príjmu jedla a zapíjajú sa vodou. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na dve rovnaké dávky.

Upozornenie

Použitie lieku v tehotenstve si vyžaduje starostlivé zváženie možného rizika pre plod a na druhej strane prínosu liečby. Ak je podávanie nevyhnutné, plod a novorodenca treba niekoľko dní po pôrode starostlivo sledovať.
Liek sa nemá používať počas dojčenia. Ak je jeho podávanie nevyhnutné, dieťa treba vyšetrovať s väčšou starostlivosťou, hoci pri terapeutických dávkach sa metoprolol len slabo vylučuje do materského mlieka.
U pacientov s cukrovkou treba častejšie vyšetriť metabolizmus cukrov a v prípade potreby upraviť dávku inzulínu a ústami podávaných antidiabetík.
Ak sa liek podáva pacientom s bronchiálnou astmou, môže byť potrebná kombinácia s agonistami ß2-receptorov alebo úprava dávky predtým podávaných agonistov ß2-receptorov.
Počas liečby sa môžu objaviť bolesť hlavy, únava a/alebo závrat, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť pozornosť pri vedení motorových vozidiel alebo obsluhe strojov.
Počas liečby sa môže vyskytnúť fotosenzitivita.
Pri súčasnom užití alkoholu hrozí nebezpečenstvo vzniku hypotenzie.
Pred akýmkoľvek chirurgickým zásahom treba o užívaní metoprololu informovať anesteziológa.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
celkový pocit únavy alebo nedostatku energie.
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
závrat, bolesti hlavy, pomalý srdcový rytmus (bra ... viac >

Účinné látky

metoprolol tartarát

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36