ECOBEC 250 µg EASI-BREATHE aer ora 1x200 dávok

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 23,69 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,94 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 22,75 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 0,94 € (0,0 %) 22,75 € (0,0 %)
07/20 0,94 € (0,0 %) 22,75 € (0,0 %)
06/20 0,94 € (0,0 %) 22,75 € (0,0 %)
05/20 0,94 € 22,75 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ALG, TRN, ORL
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ECOBEC 250 µg EASI-BREATHE
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0238/02-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
58782
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ecobec 250 µg Easi-Breathe aer ora 200x250 µg/1 dávka (obal Al tlak.+aplik.)
Aplikačná forma
AER ORA - Orálna aerodisperzia

Popis a určenie

Liek obsahuje beklometazóndipropionát, ktorý patrí do skupiny liekov známych ako kortikosteroidy. Má protizápalový účinok, ktorý sa prejavuje hlavne v prieduškách, keď sa používa vo forme inhalácie. 

Liek sa používa na dlhodobú liečbu a prevenciu prieduškovej astmy.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na inhaláciu do pľúc (techniku inhalácie vám vysvetlí váš lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa nemá používať na liečbu akútnych záchvatov bronchospazmu.
Liek sa musí používať každý deň, dokonca aj počas asymptomatického obdobia.
Dávka má byť titrovaná na najnižšiu možnú dávku, ktorá udrží účinnú kontrolu príznakov.
Pri ukončovaní liečby treba liek vysadzovať postupne a liečba sa nesmie ukončiť náhle.

Dospelí
Udržiavacia dávka sú 2 inhalácie 2x denne alebo 1 inhalácia 4x denne.
V prípade potreby je možné dávku zvýšiť na 2 inhalácie 4x denne.

Ak sú príznaky astmy pod kontrolou, lekár môže znížiť dávku lieku.
Terapeutický účinok nastúpi v priebehu niekoľkých dní po začatí liečby.
Maximálny účinok sa dosiahne v priebehu 2-3 týždňov.

Spôsob použitia

Liek je určený na inhalačné použitie.
Presný návod na použitie lieku je popísaný v PIL časť 3. Ako používať Ecobec Easi-Breathe.
Inhalátor sa musí pravidelne čistiť, aby mohol riadne fungovať. Postup čistenia je uvedený v PIL v časti 3. Ako používať Ecobec Easi-Breathe.
Po aplikácii lieku je vhodné vypláchnuť ústa čistou vodou.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek môže použiť len po dôkladnom zvážení pomeru prínosu a rizika liečby. Má sa použiť najnižšia možná dávka.
Liek sa môže užívať počas dojčenia iba po zvážení prínosu liečby matky a potenciálneho rizika pre dieťa.
Tento liek sa nemá používať u detí pre vysoký obsah účinnej látky.
U pacientov, ktorí užívajú 1500 µg alebo vyššiu dennú dávku, môže dôjsť k útlmu funkcie nadobličiek. Stupeň útlmu funkcie nadobličiek nemusí byť vždy klinicky významný, ale odporúča sa predpísať takýmto pacientom aj perorálne steroidy, ktoré majú použiť v stresových situáciách. 
Ak sa po alikácii lieku objaví dlhodobé rozmazané videnie, je potrebné navštíviť lekára.
Liek obsahuje etanol.
Nádobka s tekutinou je pod tlakom. Liek sa nesmie uchovávať na slnku ani pri teplote vyššej ako 50°C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Najčastejšie vedľajšie účinky zahŕňajú kandidózu (hubové ochorenie spôsobené kvasinkami) vyskytujúcu sa v ústnej dutine alebo v hrdle, pocit pálenia v ústnej dutine, zachrípnutie a kašeľ. Po každej i ... viac >

Účinné látky

beklometazóndipropionát

Indikačná skupina

14 - Bronchodilatanciá, antiastmatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36