Dutalan 0,5 mg mäkké kapsuly cps mol (blis.PVC/PVDC/Al) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 36,45 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,24 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 33,21 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/23 3,24 € (0,0 %) 33,21 € (0,0 %)
02/23 3,24 € (0,0 %) 33,21 € (0,0 %)
01/23 3,24 € (0,0 %) 33,21 € (0,0 %)
12/22 3,24 € 33,21 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. URO
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Dutalan 0,5 mg mäkké kapsuly
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0432/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1218C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Dutalan 0,5 mg mäkké kapsuly cps mol 90x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
CPS MOL - Mäkká kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liečivo je dutasterid. Patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory 5-alfa-reduktázy.

Liečivo Dutasterid sa používa na liečbu mužov so zväčšenou prostatou (benígna hyperplázia prostaty) – nerakovinové zväčšenie predstojnej žľazy, spôsobené prílišnou tvorbou hormónu nazývaného dihydrotestosterón.

Liek sa môže používať aj s iným liekom nazývaným tamsulozín (používa sa na liečbu príznakov zväčšenej prostaty).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok nie je určený pre ženy.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Tento liek možno podávať samotný alebo v kombinácii s alfablokátorom tamsulozínom (0,4 mg) (pozri SPC časti 4.4, 4.8 a 5.1).

Dospelí (vrátane starších pacientov):

Odporúčaná dávka dutasteridu je 1 kapsula (0,5 mg) užitá perorálne 1x denne. Hoci zlepšenie môže byť pozorované veľmi skoro, môže trvať až 6 mesiacov, kým sa dosiahne odpoveď na liečbu.

Osobitné populácie

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa nepredpokladá potreba úpravy dávkovania.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Vplyv poruchy funkcie pečene na farmakokinetiku lieku sa neskúmal, preto je potrebná opatrnosť u pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene.

Spôsob použitia

Kapsuly sa majú prehltnúť celé a nerozhryzené alebo otvorené, pretože kontakt s obsahom kapsuly môže vyvolať podráždenie orofaryngeálnej sliznice. Kapsuly sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla.

Dutasterid sa absorbuje cez kožu, preto sa ženy, deti a dospievajúci musia vyhnúť kontaktu s kapsulami s vytekajúcim obsahom. Ak dôjde ku kontaktu s kapsulami s vytekajúcim obsahom, postihnutá oblasť sa musí okamžite umyť mydlom a vodou.

Upozornenie

Používanie dutasteridu je u žien kontraindikované.
Liek je kontraindikovaný u detí a dospievajúcich.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene.
Kombinovaná liečba sa má podať po starostlivom zvážení prínosu a rizika vzhľadom na potenciálne zvýšené riziko nežiaducich udalostí (vrátane srdcového zlyhania) a po zvážení možností alternatívnej liečby vrátane monoterapií 
Liek obsahuje sójový lecitín.
Uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Alergické reakcie
Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite vyhľadajte lekára a prerušte užívanie dutasteridu.
Prejavy alergických reakcií môžu zahŕňať:
- kožnú vyrážku (ktorá ... viac >

Účinné látky

dutasterid

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 48