Duaklir Genuair 340 mikrogramov/12 mikrogramov plv inh (inh.plast/nehrdz.oceľ) 1x60 dávok

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 47,05 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 47,05 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/21 0,00 € (0,0 %) 47,05 € (0,0 %)
04/21 0,00 € (0,0 %) 47,05 € (0,0 %)
03/21 0,00 € (0,0 %) 47,05 € (0,0 %)
02/21 0,00 € 47,05 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. TRN
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/14/964/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3313B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Duaklir Genuair 340 mikrogramov/12 mikrogramov inhalačný prášok plv inh 1x60 dávok (inh.plast/nehrdz.oceľ)
Aplikačná forma
PLV INH - Inhalačný prášok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje 2 liečivá. Obe patria do skupiny liekov nazývaných bronchodilatátory. Bronchodilatátory uvoľňujú svaly dýchacích ciest, čím umožňujú širšie otvorenie dýchacích ciest, a tak napomáhajú ľahšiemu dýchaniu. 

Používa sa u dospelých pacientov, ktorí majú ťažkosti pri dýchaní spôsobené ochorením pľúc nazývaným chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP), pri ktorom sú dýchacie cesty a alveoly v pľúcach poškodené alebo zablokované.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na inhaláciu do pľúc (techniku inhalácie vám vysvetlí váš lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: odporúčaná dávka je 1 inhalácia 2x denne.
Liek sa nemá používať na liečbu akútnych záchvatov bronchospazmu.
Liek sa musí používať každý deň v pravidelných časových intervaloch.

Spôsob použitia

Liek je určený na inhalačné použitie. 
Presný návod na použitie lieku je popísaný v PIL časť Pokyny na použitie.
Po aplikácii lieku sa inhalátor utrie suchou handričkou alebo papierovou vreckovkou.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia iba po zvážení prínosu liečby matky a potenciálneho rizika pre dieťa.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov nebola doteraz stanovená. 
Účinnosť a bezpečnosť lieku pri astme neboli sledované.
Počas užívania lieku sa môže vyskytnúť závrat alebo neostré videnie, neodporúča sa viesť motorové vozidlo.
Po 1. otvorení sa má liek spotrebovať do 60 dní.
Liek obsahuje laktózu.

Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné: ak sa u vás prejavia niektoré z týchto vedľajších účinkov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.
Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb
- S ... viac >

Účinné látky

aklidínium , formoteroliumfumarát dihydrát

Indikačná skupina

14 - Bronchodilatanciá, antiastmatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36