DryMax SOFT sterilné krytie superabsorpčné, veľkosť 20x30 cm, 1x10 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 9,00 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 9,00 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 0,00 € (0,0 %) 9,00 € (0,0 %)
10/22 0,00 € (0,0 %) 9,00 € (0,0 %)
07/22 0,00 € (0,0 %) 9,00 € (0,0 %)
04/22 0,00 € 9,00 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. CCH, CHI, ANG, DER, UCH
Spôsob úhrady I - plná
Mohlo by vás zaujímať

DryMax SOFT
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
A97552
Názov produktu podľa ŠÚKL
Krytie superabsorpčné DryMax SOFT 20x30cm
Aplikačná forma
Forma sa neudáva

Popis a určenie

Sterilné krytie na rany s absorpčnými vlastnosťami. Na stredne až silne secernujúce rany ako napr. dekubity, vredy na nohách, pooperačné a rozpadnuté chirurgické rany, popáleniny, odberové plochy, chronický vred predkolenia, fistuly a rozpadávajúce sa tumory.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).

Možno použiť ako primárny alebo sekundárny obväz.

  1. Rana sa vyčistí v súlade s platným protokolom. Okolitá pokožka sa starostlivo vysuší.
  2. Veľkosť obväzu sa vyberie v závislosti od veľkosti rany. Okraj jadra obväzu by mal prekrývať ranu s okrajom tak, aby priľnavé okraje neabsorbovali exsudát.
  3. Obväz sa aplikuje tak, aby bola biela strana v priamom kontakte s lôžkom rany alebo primárnym obväzom.
  4. Výrobok sa zafixuje na mieste.

Obväzy sa môžu používať v kombinácii s kompresnou terapiou. Obväzy by sa mali meniť v závislosti od klinického stavu rany alebo ešte pred ich saturáciou. Odstránenie obväzu možno uľahčiť navlhčením obväzu.

Upozornenie: Obväzy na rany by sa mali používať len na secernujúce rany. Obväzy sa nesmú používať na oči, sliznice, šľachy ani na kavity, pretože obväz absorpciou zväčšuje svoj objem. Obväzy nesmú používať osoby so zistenou precitlivenosťou na obväz alebo na jeho zložky. Ak sa rana zhorší, obráťte sa na svojho lekára. Obväz nestrihajte, musí zostať neporušený. Obväz nepoužívajte, ak je poškodené sterilné balenie. Výrobok je určený na jednorazové použitie, nesterilizujte opätovne, nedá sa opätovne použiť. Je dôležité používať krytie tak, aby biela strana, ktorá má byť v kontakte s ranou, smerovala k rane! Obväz likvidujte ako klinický odpad v súlade s miestnymi predpismi.