DOUXO S3 PYO Pads tampóny pre mačky a psy 1x30 ks

Mohlo by vás zaujímať

DOUXO S3 PYO Pads
Výdaj
-
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Schválené veterinárne prípravky
Registračné číslo produktu
123/DD20-S
Aplikačná forma
Forma sa neudáva
Cena: od 16,69 €

Popis a určenie

Prípravok na veterinárnu hygienu.
Bavlnené tampóny napustené roztokom určené pre psy a mačky. 
Bavlnené čistiace impregnované tampóny pre mačky a psy: dezinfikujú vďaka antiseptickému pôsobeniu 3% chlórhexidín diglukonátu a zároveň hydratujú a udržujú ekosystém pokožky. Baktericídna a protikvasinková účinnosť do 1 minúty.

Použitie

Aplikuje sa jemne 1-krát denne, neoplachuje sa. Použije sa podľa potreby: na záhyby kože, labky a ušnicu.
Neaplikovať denne medzi prsty u mačiek!

Upozornenie: Obsahuje chlórhexidín diglukonát. Môže spôsobiť vážne poškodenie očí. V prípade zasiahnutia očí, očí ihneď vyplachujte vodou v trvaní niekoľko minút. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Po použití si dôkladne umyte ruky.