Diluran tbl 250 mg (blis. Al/PVC) 1x20 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,13 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,14 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,99 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/21 0,14 € (0,0 %) 1,99 € (0,0 %)
05/21 0,14 € (0,0 %) 1,99 € (0,0 %)
04/21 0,14 € (0,0 %) 1,99 € (0,0 %)
03/21 0,14 € 1,99 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Diluran
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
50/0405/69-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
00113
Názov produktu podľa ŠÚKL
Diluran tbl 20x250 mg (blis. Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje acetazolamid. Liek sa používa na liečbu glaukómu – zeleného zákalu oka.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Odporúča sa 1-4 tablety denne, rozdelené v 2-3 dávkach pri dávkovaní vyššom ako 1 tableta denne.

Deti staršie ako 3 roky a starší:
Odporúča sa podávať dávka zodpovedajúca 8-30 mg/kg telesnej hmotnosti/deň.

Spôsob použitia

Tableta sa užíva vcelku počas jedla a zapíja sa malým množstvom tekutiny.
Tableta má deliacu ryhu a je ju možné rozdeliť na 2 rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažným ochorením pečene a/alebo obličiek.U pacientov s  chronickým renálnym zlyhaním je potrebné monitorovať funkcie obličiek po vysadení.
Liek môže nepriaznivo ovplyvniť činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť, motorickú koordináciu a rýchle rozhodovanie.
Alkohol zvyšuje účinnosť aj nežiadúce učinky.
Liek obsahuje laktózu a sacharózu.
Uchovávať pri teplote do 25  °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a  vlhkosťou
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri užívaní Diluranu sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky. Častosť výskytu týchto vedľajších účinkov nie je známa (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov):
Poruchy krvi a lymfatického systém ... viac >

Účinné látky

acetazolamid

Indikačná skupina

50 - Diuretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36