DIFLUCAN 150 mg cps (blis.PVC/Al-priehľ.) 1x1 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,46 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 2,88 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,58 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
12/17 2,88 € (0,0 %) 0,58 € (0,0 %)
11/17 2,88 € (0,0 %) 0,58 € (0,0 %)
10/17 2,88 € (0,0 %) 0,58 € (0,0 %)
09/17 2,88 € 0,58 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

DIFLUCAN 150 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
26/0111/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
93860
Názov produktu podľa ŠÚKL
DIFLUCAN 150 mg cps 1x150 mg (blis.PVC/Al-priehľ.)
Aplikačná forma
CPS - Kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje flukonazol, ktoré patrí medzi “antimykotiká“ (lieky na liečbu infekcií spôsobených mikroorganizmami – mykóz). Používa sa:

 • u dospelých na liečbu nasledujúcich druhov hubových infekcií:
  • kryptokoková meningitída – hubová infekcia v mozgu
  • kokcidioidomykóza – ochorenie bronchopulmonálneho systému (priedušiek a pľúc)
  • infekcie vyvolané Candidou a zistené v krvnom obehu, telových orgánoch (napríklad srdci, pľúcach) alebo močovom systéme
  • kandidóza (kvasinková infekcia) slizníc – infekcie postihujúce výstelku úst, hrdla a zápaly sprevádzajúce umelé zubné náhrady
  • genitálna kandidóza (kvasinková infekcia pohlavných orgánov) – infekcia pošvy alebo penisu
  • kožné infekcie – napríklad mykóza nôh (hubové ochorenie nôh alebo “atletická noha“), tinea corporis (hubová infekcia kože tela), tinea cruris (hubové ochorenie postihujúce slabiny a hrádzu, “svrbenie džokejov“), infekcia nechtov
 • u dospelých aj na:
  • zabránenie návratu kryptokokovej meningitídy
  • zabránenie návratu kandidózy slizníc
  • zníženie opätovného výskytu vaginálnej kandidózy
  • zabránenie výskytu infekcie vyvolanej Candidou (ak je imunitný systém oslabený a nefunguje správne)
 • u detí a dospievajúcich (vo veku od 0 do 17 rokov) na liečbu nasledujúcich druhov hubových infekcií:
  • kandidóza (kvasinková infekcia) slizníc – infekcie postihujúce výstelku úst, hrdla
  • infekcie vyvolané Candidou a zistené v krvnom obehu, telových orgánoch (napríklad srdci, pľúcach) alebo močovom systéme
  • kryptokoková meningitída – hubová infekcia v mozgu.
 • u detí a dospievajúcich (vo veku od 0 do 17 rokov) aj na:
  • zabránenie výskytu infekcie vyvolanej Candidou (ak je imunitný systém oslabený a nefunguje správne)
  • zabránenie návratu kryptokokovej meningitídy.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dospelí:

Kryptokokóza
Liečba kryptokokovej meningitídy: Nasycovacia dávka je 400 mg 1. deň. Nasledujúca dávka je 200 mg až 400 mg denne. Dĺžka liečby by mala trvať aspoň 6 až 8 týždňov. Pri život ohrozujúcich infekciách sa denná dávka môže zvýšiť na 800 mg.
Udržiavacia liečba na zabránenie relapsu kryptokokovej meningitídy u pacientov s vysokým rizikom recidívy: Odporúčaná dávka je 200 mg denne. Dĺžka liečby môže byť neobmedzená pri dennej dávke 200 mg.

Kokcidioidomykóza:Odporúčaná denná dávka je 200 mg až 400 mg. Dĺžka liečby je 11 mesiacov až do 24 mesiacov alebo dlhšia v závislosti od pacienta. Pri niektorých infekciách a zvlášť pri meningálnom ochorení sa môže zvážiť denná dávka 800 mg.

Invazívna kandidóza a iné kandidové infekcie: Nasycovacia dávka je 800 mg 1. deň. Nasledujúca dávka je 400 mg denne. Vo všeobecnosti je odporúčaná dĺžka liečby pre kandidémiu 2 týždne.

Liečba kandidózy slizníc
Orofaryngálna kandidóza: Nasycovacia dávka je 200 mg až 400 mg 1. deň. Nasledujúca dávka je 100 mg až 200 mg denne. Dĺžka liečby je 7 až 21 dní. Dlhšie obdobie sa môže aplikovať u ťažko imunokompromitovaných pacientov.
Ezofágová kandidóza: Nasycovacia dávka je 200 mg až 400 mg 1. deň. Nasledujúca dávka je 100 mg až 200 mg denne. Dĺžka liečby je 14 až 30 dní. Dlhšie obdobie sa môže aplikovať u ťažko imunokompromitovaných pacientov.
Kandidúria: Odporúčaná dávka je 200 mg až 400 mg denne. Dĺžka liečby je 7 až 21 dní. Dlhšie obdobie sa môže aplikovať u ťažko imunokompromitovaných pacientov.
Chronická atrofická kandidóza: Odporúčaná dávka je 50 mg denne. Dĺžka liečby je 14 dní.
Chronická mukokutánna kandidóza: Odporúčaná dávka je 50 mg až 100 mg denne. Dĺžka liečby má byť až do 28 dní. Dlhšie obdobie závisí tak od závažnosti infekcie, ako aj od základnej imunokompromitácie a infekcie.

Prevencia relapsu kandidózy slizníc u pacientov infikovaných HIV, ktorí majú vysoké riziko už prekonaného relapsu
Orofaryngálna kandidóza: Odporúčaná denná dávka je 100 mg až 200 mg denne alebo 200 mg 3‑krát za týždeň. Dĺžka liečby je neobmedzená u pacientov s chronickou imunosupresiou.
Ezofágová kandidóza: Odporúčaná denná dávka je 100 mg až 200 mg denne alebo 200 mg 3‑krát za týždeň. Dĺžka liečby je neobmedzená u pacientov s chronickou imunosupresiou.

Genitálna kandidóza
Akútna vaginálna kandidóza a kandidová balanitída: Odporúčaná dávka je 150 mg, ktorá je jednorazová.
Liečba a profylaxia recidivujúcej vaginálnej kandidózy (4 alebo viac epizód za rok): Odporúčaná dávka je 150 mg každý tretí deň, celkovo 3 dávky (1., 4., a 7. deň), potom nasleduje udržiavacia dávka 150 mg raz týždenne. Následne pokračovať v udržiavacej dávke 6 mesiacov.

Dermatomykóza
Tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, kandidové infekcie: Odporúčaná dávka je 150 mg raz týždenne alebo 50 mg raz denne 2 až 4 týždne, tinea pedis môže vyžadovať liečbu až do 6 týždňov.

Tinea versicolor: Odporúčaná dávka je 300 mg až 400 mg raz týždenne, ktorá sa má užívať 1 až 3 týždne, alebo dávka 50 mg raz denne 2 až 4 týždne.

Tinea unguium(onychomykóza): Odporúčaná dávka je 150 mg raz týždenne.

Profylaxia kandidovej infekcie u pacientov s dlhodobou neutropéniou: Odporúčaná dávka je 200 mg až 400 mg. Liečba má začať niekoľko dní pred očakávaným nástupom neutropénie a pokračovať ešte 7 dní po vyliečení neutropénie potom, čo počet neutrofilov stúpne nad 1 000 buniek/mm3.

Starší pacienti: Dávkovanie sa má upraviť podľa funkcie obličiek.

Pacienti s poruchou obličiek: Ak sa liek podáva jednorazovo, liečbu nie je potrebné upravovať. Pacientom (vrátane detí a dospievajúcich) s poruchou funkcie obličiek, ktorí majú užívať opakované dávky lieku, sa má podať úvodná dávka 50 mg až 400 mg v závislosti od odporúčanej dennej dávky pre danú indikáciu. Po tejto úvodnej nasycovacej dávke sa má denná dávka (podľa indikácie) upraviť podľa nasledujúcich pravidiel:

Pacient s hodnotou klírens kreatinínu > 50 ml/min má užiť 100% odporúčanej dávky.
Pacient s hodnotou klírens kreatinínu ≤ 50 ml/min (bez dialýzy) má užiť 50 % odporúčanej dávky.
Pacienti ktorí sú chronicki dialýzovaní môžu užívať 100 % odporúčanej dávky po každej dialýze, ale počas dní, keď nepodstupujú dialýzu, majú pacienti dostávať zníženú dávku podľa ich klírensu kreatinínu.

Deti a dospievajúci: Maximálna denná dávka 400 mg sa nesmie u týchto pacientov prekročiť.

Dojčatá, batoľatá a staršie deti (vo veku od 28. dňa do 11 rokov):

Kandidóza slizníc: Úvodná dávka je 6 mg/kg. Nasledujúca dávka je 3 mg/kg denne.
Invazívna kandidóza a kryptokoková meningitída: Odporúčaná dávka je 6 až 12 mg/kg denne.
Udržiavacia liečba na zabránenie relapsu kryptokokovej meningitídy u detí s vysokým rizikom recidívy: Dávka je 6 mg/kg denne.
Profylaxia Candidy u imunokompromitovaných pacientov: Dávka je 3 až 12 mg/kg denne.

Dospievajúci (vo veku od 12 do 17 rokov): Dávka 100, 200 a 400 mg u dospelých zodpovedá dávke 3, 6 a 12mg/kg u detí na dosiahnutie porovnateľnej systémovej expozície. Bezpečnosť a účinnosť pre indikáciu genitálnej kandidózy u detí a dospievajúcich nebola stanovená, ak je liečba nevyhnutná, dávkovanie má byť rovnaké ako u dospelých.

Novorodenci narodení v termíne (vo veku 0 až 27 dní)

Novorodenci narodení v termíne (0 až 14 dní): Rovnaká dávka v mg/kg ako u dojčiat, batoliat a detí, sa má podať každých 72 hodín. Maximálna dávka 12 mg/kg podaná každých 72 hodín sa nesmie prekročiť.
Novorodenci narodení v termíne (od 15 do 27 dní): Rovnaká dávka v mg/kg ako u dojčiat, batoliat a detí sa má podať každých 48 hodín. Maximálna dávka 12 mg/kg podaná každých 48 hodín sa nesmie prekročiť.

Kapsuly sa majú prehltnúť celé a nezávisle od príjmu jedla. Liek sa môže podávať buď perorálne alebo formou intravenóznej infúzie, cesta podania závisí od klinického stavu pacienta. Pri prechode z intravenózneho spôsobu podávania na perorálny, alebo naopak, nie je potrebné meniť dennú dávku.

Upozornenie:
Tehotné ženy: Liek sa v štandardných dávkach a pri krátkodobej liečbe nemá používať počas gravidity, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné. Liek sa vo vysokej dávke a/alebo pri dlhodobej liečbe nemá používať počas gravidity okrem infekcií potenciálne ohrozujúcich život.
Dojčiace ženy: V dojčení možno pokračovať po jednorazovom podaní lieku v dávke 200 mg alebo menšej. Dojčenie sa odporúča prerušiť po opakovanom podávaní alebo po podaní vysokej dávky lieku.
U pacientov s poruchou funkcie pečene sa má liek používať s opatrnosťou.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
U niekoľkých ľudí sa objavili alergické reakcie, hoci závažné alergické reakcie sú zriedkavé. Ak sa u vás prejaví akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj ... viac >

Účinné látky

flukonazol

Indikačná skupina

26 - Antimykotiká (lokálne a celkové)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 60