Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,69 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,32 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,37 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/23 1,32 € (0,0 %) 5,37 € (0,0 %)
09/23 1,32 € (0,0 %) 5,37 € (0,0 %)
08/23 1,32 € (0,0 %) 5,37 € (0,0 %)
07/23 1,32 € 5,37 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DER
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Differine krém
Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0213/03-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
46643
Názov produktu podľa ŠÚKL
Differine krém crm 1x30 g (tuba Al)
Aplikačná forma
CRM - Krém
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Differine krém obsahuje liečivo nazývané adapalén, látku podobnú retinoidu s protizápalovými a komedolytickými (rozpúšťajúcimi upchané póry) účinkami.

Differine krém sa používa na lokálnu (miestnu) liečbu acne vulgaris. Differine krém je vhodný na liečbu akné, ktoré sa nachádza na tvári, na hrudníku a na chrbte.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).
Prípravok sa užije alebo aplikuje neskoro večer, alebo tesne pred spaním.
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Podávanie deťom mladším ako 12 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy 

Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov: krém sa aplikuje 1x denne na postihnuté miesta, zvyčajne večer. 

Ak je kožná reakcia príliš výrazná (začervenanie, olupovanie kože), treba sa poradiť s lekárom, ktorý liečbu upraví. Ak je nevyhnutné liečbu redukovať alebo prerušiť, je možné ju obnoviť vtedy, keď pacient liečbu opäť toleruje. Prvé známky zlepšenia sa objavujú po 3 - 8 týždňoch liečby. Ďalšie zlepšenie sa môže posúdiť po 3 mesiacoch liečby. Dĺžka liečby je obvykle 3 - 5 mesiacov.

Spôsob použitia 

Po umytí a osušení kože sa krém jemne vytlačí z tuby na prsty v takom množstve, ktoré stačí na pokrytie postihnutých plôch. Krém sa nemá nenanášať blízko očí, pier a slizníc a nosových dierok. Po použití krému treba tubu dobre uzavrieť a dôkladne si umyť ruky.

Upozornenie 

Liek sa nemá používať počas tehotenstva. V prípade neočakávaného tehotenstva sa má liečba prerušiť. Ženy, ktoré plánujú otehotnieť nesmú používať tento liek.
Liek sa môže používať počas dojčenia, ale nesmie sa aplikovať na hrudník. 
Bezpečnosť a účinnosť krému sa u detí mladších ako 12 rokov neštudovala.
Nesmie prísť do kontaktu s očami, nosovými dierkami, perami a sliznicami. 
Počas liečby sa má minimalizovať expozícia slnečnému žiareniu a umelému UV žiareniu vrátane horského slnka. Ak nie je možné zabrániť expozícii, odporúča sa na liečené miesta používať prípravky s ochranným faktorom a ochranné oblečenie.
Ak sa na liečbu akné používajú aj iné liečivá na vonkajšie použitie, napr. erytromycín (max. 4 %), klindamycíniumfosfát (1 %  báza) alebo benzoylperoxid (max. 10 %), majú sa používať oddelene, napr. ráno jedno z uvedených liečiv a večer krém – týmto spôsobom sa nebude kumulovať dráždivý účinok.
Liek obsahuje metyl-parahydroxybenzoát (E 218) a propyl-parahydroxybenzoát (E 216), ktoré môžu spôsobiť alergické reakcie (možno oneskorené).
Ak sa vyskytnú príznaky (opuch távre, pier, hrdla, ktorý spôsobuje problém pri prehĺtaní či dáchani, žihľavka, závrat je potrebné vyhladať lekársku pomoc.
Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

 

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Krém Differine môže spôsobiť nasledujúce vedľajšie účinky:
Ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, ihneď vyhľadajte lekára – možno budete potrebovať okamžité lekárske ošetrenie: opuch t ... viac >

Účinné látky

adapalen

Indikačná skupina

46 - Dermatologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36