DHC CONTINUS 60 mg tbl mod (blis.PVC/Al) 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 11,54 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,45 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 11,09 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/23 0,45 € (0,0 %) 11,09 € (0,0 %)
06/23 0,45 € (0,0 %) 11,09 € (0,0 %)
05/23 0,45 € (0,0 %) 11,09 € (0,0 %)
04/23 0,45 € 11,09 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

DHC CONTINUS 60 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0515/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
92310
Názov produktu podľa ŠÚKL
DHC Continus 60 mg tbl mod 60x60 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL MOD - Tableta s riadeným uvoľňovaním

Popis a určenie

Liek obsahuje dihydrokodeín, patrí do skupiny silne účinných analgetík (lieky proti bolesti), ktoré dosahujú tlmenie bolesti pôsobením na centrálny nervový systém. Ďalším účinkom je útlm kašľa priamym pôsobením na centrum kašľa.

Používa sa na liečbu silnej bolesti pri nádorových ochoreniach a iných typoch chronickej bolesti, vyžadujúcej si liečbu opioidmi. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Zvyčajná počiatočná dávka je 60 mg každých 12 hodín.
Dávka môže byť navýšená na maximum 120 mg každých 12 hodín.

Dospievajúci nad 12 rokov
Podáva sa 60 mg každých 12 hodín.
Vyššie dávky sa neodporúčajú.

Starší pacienti
Dávku je potrebné redukovať.

Vysadenie liečby
Odporúča sa postupné znižovanie dávky, aby sa predišlo abstinenčným symptómom.

Spôsob použitia

Tablety s riadeným uvoľňovaním sa musia prehltnúť celé, nerozhryzené, nerozdrvené alebo neprepolené, nakoľko to môže vyústiť do uvoľnenia potenciálne smrteľnej dávky. Tablety sa užívajú v 12-hodinových intervaloch, s jedlom alebo bez jedla.

Upozornenie

Liek sa neodporúča počas tehotenstva. 
Liek sa nesmie užívať počas dojčenia. Dojčenie môže byť obnovené najskôr 2 dni po užití poslednej dávky.
Liek sa neodporúča pre deti mladšie ako 12 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou bronchiálnou astmou.
Liek sa musí podávať s opatrnosťou pacientom, ktorí užívajú IMAO alebo užívali IMAO v priebehu predchádzajúcich 2 týždňov.
Riziko nadmerného príjmu opioidov je útlm dýchania.
Na liek sa môže vyvinúť tolerancia alebo fyzická/psychická závislosť.
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. 
Nepiť alkohol (zvyšuje riziko sedácie, respiračného útlmu, kómy a úmrtia z dôvodu aditívneho účinku na útlm CNS).
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Najčastejším vedľajším účinkom je zápcha a nauzea (nevoľnosť, pocit na zvracanie).
Časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
Somnolencia (ospalosť), bolesť v oblasti brucha, zápcha, sucho v ústa ... viac >

Účinné látky

dihydrokodeín hydrogénotartrát

Indikačná skupina

65 - Analgetiká - anodyná

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36