Desirett 75 mikrogramov filmom obalené tablety tbl flm 3x28 ks (84 ks)

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Desirett  75 mikrogramov filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
17/0479/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3280A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Desirett 75 mikrogramov filmom obalené tablety tbl flm 3x28 (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Prípravok sa používa na ochranu pred otehotnením. Obsahuje malé množstvo jedného druhu ženského pohlavného hormónu, gestagénu dezogestrelu. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Tablety sa majú užívať v dávke 1 tableta 1x denne. 1. tableta sa musí užiť v 1. deň menštruačného krvácania. Potom treba kontinuálne užívať 1 tabletu každý deň bez ohľadu na možné krvácanie.

Ak sa predtým nepoužívala hormonálna antikoncepcia
Užívanie tabliet sa má začať v 1. deň menštruačného cyklu (1. deň menštruácie sa počíta ako 1. deň). Začatie v 2. – 5. deň je povolené, ale počas prvého cyklu sa odporúča bariérová metóda počas prvých 7 dní užívania tabliet.

Prechod z kombinovanej antikoncepcie na perorálnu antikoncepciu
Žena má začať užívať prípravo prednostne nasledujúci deň po užití poslednej aktívnej tablety (poslednej tablety obsahujúcej liečivá) jej predchádzajúcej kombinovanej hormonálnej antikoncepcie, ale najneskôr v deň, ktorý nasleduje po zvyčajnom intervale bez užívania tabliet alebo po období užívania tabliet s placebom jej predchádzajúcej kombinovanej hormonálnej antikoncepcie. V prípade vaginálneho krúžku alebo transdermálnej náplasti má žena začať užívať tablety najlepšie v deň odstránenia týchto druhov antikoncepcie, ale najneskôr v čase, kedy bola naplánovaná výmena predchádzajúceho krúžku alebo náplasti.

Prechod z metódy obsahujúcej výlučne gestagén (minitableta, injekcia, implantát) alebo z intrauterinného systému uvoľňujúceho gestagén (IUS)
Žena môže prejsť z minitablety v ktorýkoľvek deň (z implantátu alebo IUS v deň jeho odstránenia, z injekčnej formy v čase, keď sa má podať ďalšia injekcia).

Užívanie po potrate v prvom trimestri
Môže začať okamžite.

Užívanie po pôrode a po potrate v druhom trimestri
Užívanie po pôrode sa môže začať predtým, ako sa znovu dostaví menštruácia. Ak už uplynulo viac ako 21 dní, treba vylúčiť graviditu a počas prvého týždňa používať doplnkovú metódu antikoncepcie.

Odporúčania v prípade vynechania tabliet

Po uplynutí viac ako 36 hodín medzi užitím dvoch tabliet môže byť antikoncepčný účinok znížený. Ak sa užitie tablety oneskorí o menej ako 12 hodín, tableta sa musí užiť čo najskôr a ďalšia tableta sa potom užije v obvyklom čase. Ak sa užitie tablety oneskorí o viac ako 12 hodín, počas nasledujúcich 7 dní má používať doplnkovú antikoncepčnú metódu.

Bližšie informácie sú uvedené v SPC, časť 4.2.

Spôsob použitia

Tablety sa musia užívať v celku, každý deň v približne rovnakom čase tak, aby interval medzi dvoma tabletami bol vždy 24 hodín. S novým blistrom sa začína hneď v deň po predchádzajúcom blistri.  Nezapíjať ľubovníkovým čajom.

Upozornenie

Prípravok je kontraindikovaný v tehotenstve. Ak dôjde k otehotneniu počas užívania antikoncepcie, prípravok sa musí okamžite vysadiť.
Na základe dostupných údajov možno prípravok užívať počas dojčenia. Je však potrebné starostlivo sledovať vývin a rast dojčených detí.
Bezpečnosť a účinnosť u dospievajúcich mladších ako 18 rokov neboli doteraz stanovené.
Prípravok je kontraindikovaný pri prítomných alebo prekonaných závažných ochoreniach pečene, až kým sa hodnoty ukazovateľov funkcie pečene nevrátia k normálu.
Prípravok je kontraindikovaný pri precitlivenosti na sóju alebo arašidy.
Prípravok zvyšuje riziko trombózy, hlbokej žilovej trombózy a pľúcnej embólie. 
Hormonálna antikoncepcia nechráni pred infekciami vírusom HIV (AIDS) alebo inými ochoreniami prenášanými pohlavným stykom.
V prípade závažných porúch gastrointestinálneho traktu nemusí dôjsť k úplnej absorpcii liečiva a majú sa používať doplnkové antikoncepčné opatrenia.
Prípravok môže ovplyvniť výsledky laboratórnych testov: biochemických parametrov pečeňových, tyreoidálnych, adrenálnych a renálnych funkcií, sérových hladín proteínov (prenášačov), napr. globulín viažuci kortikosteroidy a lipid/lipoproteínových frakcií, parametre metabolizmu sacharidov a parametre koagulácie a fibrinolýzy.
Počas užívania sa nesmú používať rastlinné prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum) z dôvodu rizika zníženia účinku antikoncepcie.
Ženy s tendenciou k chloazme by sa počas užívania prípravku nemali vystavovať pôsobeniu slnka alebo ultrafialového žiarenia.
Prípravok obsahuje laktózu a sójový lecitín.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Závažné vedľajšie účinky spojené s užívaním Desirettu sú popísané v odsekoch „Desirett a rakovina prsníka“ a „Desiret a trombóza“ v časti 2. „Upozornenia a opatrenia“. Prečítajte si túto časť pre ďal ... viac >

Účinné látky

dezogestrel

Indikačná skupina

17 - Antikoncepčné prípravky

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24