DEPAN Nosová odsávačka na batérie model 01002001 odsávačka hlienov 1x1 ks

Mohlo by vás zaujímať

DEPAN Nosová odsávačka na batérie model 01002001
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Nezaradené produkty
Aplikačná forma
Forma sa neudáva
Cena: od 49,69 €

Popis a určenie

Odsávačka hlienov na batérie, model 01002001.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Výrobok sa používa podľa priloženého návodu. Cyklus prevádzky: 30 sekúnd činnosti, 2 minúty vypnuté.

Upozornenie: Pred použitím zariadenia si, prosím, pozorne prečítajte návod na použitie. Návod uschovajte, pretože obsahuje dôležité informácie. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením. Nie je to hračka. Zariadenie uschovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili náhodnému prehltnutiu drobných dielov alebo vybavení. Zariadenie je určené na čistenie upchatého nosa. Nepoužívajte v ústach alebo ušiach dieťaťa. V prípade nahromadenia nadmerného množstva sekrétu (nádržka má objem okolo 4 ml) pred použitím zariadenie vyčistite. Pred a po každom použití zariadenie vždy dôkladne vyčistite a vysušte. Venujte pozornosť „Návodu na čistenie“. Nevkladajte silikónovú koncovku príliš hlboko do nosa. Nepoužívajte zariadenie u dieťaťa príliš dlho, stačí niekoľko sekúnd. Nepoužívajte zariadenie v prípade akéhokoľvek poranenia, príznakov zápalu alebo krvácania z nosa. V prípade infekcie, horúčky, podráždenia nosa či krvácania prerušte používanie prístroja a kontaktujte lekára. Zariadenie je určené iba na osobné použitie Silikónová koncovka je úžitkovou súčiastkou.´Modifikácia zariadenia nie je dovolená. Rozoberanie zariadenia je dovolené iba v súlade s návodom na použitie. Ak bude nasávacia sila počas používania slabnúť, vymeňte batérie.