Defumoxan tbl 1,5 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) 1x100 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Defumoxan
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0236/20-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5744D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Defumoxan tbl 100x1,5 mg (blis.PVC/PCTFE/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo cytizín a používa sa odvykanie od fajčenia a zníženie túžby po nikotíne u fajčiarov, ktorí chcú prestať fajčiť. Liek umožňuje postupné znižovanie závislosti na nikotíne potlačením príznakov z vysadenia. Cieľom liečby je trvalé ukončenie používania výrobkov obsahujúcich nikotín.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 10. 10. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Fajčenie sa neodporúča, môže prísť k zmene účinku lieku.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa má užívať podľa nasledujúcej schémy:

  • 1.-3. deň: odporúčaná dávka 1 tableta každé 2 hodiny, maximálna denná dávka 6 tabliet
  • 4.-12. deň: 1 tableta každé 2,5 hodiny, maximálna denná dávka 5 tabliet
  • 13.-16. deň: 1 tableta každé 3 hodiny, maximálna denná dávka 4 tablety
  • 17.-20. deň: 1 tableta každých 5 hodín, maximálna denná dávka 3 tablety
  • 21.-25. deň: 1-2 tablety za deň, maximálna denná dávka do 2 tabliet

Fajčenie sa má skončiť najneskôr 5. deň liečby.

Trvanie liečby je 25 dní. V prípade zlyhania liečby sa má liečba ukončiť a môže sa opakovať po 2 až 3 mesiacoch.

Spôsob použitia

Tablety sa sa užíva perorálne s dostatočným množstvom vody.

Upozornenie

Liek je počas tehotenstva a dojčenia kontraindikovaný.
Ženy v reprodukčnom veku musia počas užívania lieku používať vysoko účinnú antikoncepciu.
Ženy, ktoré používajú systémovo pôsobiacu hormonálnu antikoncepciu, majú pridať aj druhú bariérovú metódu.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí vo veku do 18 rokov neboli stanovené.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek a/alebo pečene sa použitie tohto lieku neodporúča (nedostatok klinických skúseností).
Počas liečby sa nesmie pokračovať vo fajčení, pretože to môže zhoršiť nežiaduce reakcie.
V prípade výskytu vedľaších účinkov liečby ovplyvňujúcich schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje sa neodporúča vykonávať tieto činnosti.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Tieto vedľajšie účinky sa môžu objaviť s pravdepodobnosťou, ktorá je definovaná nasledovne:
Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 osôb):
zmena chuti do jedla (predovšetkým zvýšenie), zvýšenie ... viac >

Účinné látky

cytizín

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 18