Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

DAYLETTE
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
17/0016/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
03818
Názov produktu podľa ŠÚKL
DAYLETTE tbl flm 3x28 (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

DAYLETTE je antikoncepčná tabletka a používa sa na zabránenie otehotneniu.
- Každá z 24 bielych tabliet obsahuje malé množstvo dvoch rôznych ženských hormónov, nazývaných drospirenón a etinylestradiol.
- 4 zelené tablety neobsahujú liečivá a nazývajú sa aj placebo tablety.
- Antikoncepčné tabletky, ktoré obsahujú dva hormóny, sa nazývajú „kombinované“ tabletky.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.

Obalené tablety sa užívajú v označenom poradí každý deň v približne rovnakú dobu. Užívanie obalených tabliet sa zaháji v prvý deň prirodzeného cyklu ženy, t.j. v prvý deň jej menštruačného krvácania (začať možno i na 2.-5. deň, ale počas prvých sedem dní prvého cyklu sa odporúča naviac použiť bariérovú metódu kontracepcie). Tablety sa užívajú nezávisle od jedle a zapíjajú sa tekutinou. Počas 28 po sebe nasledujúcich dní sa užíva 1 tableta denne (posledné č biele tablety neobsahujú účinné látky). Počas posledných dní zvyčajne dôjde ku krvácaniu, ktoré sa objaví približne za 2-3 dni po užití poslednej tablety s obsahom liečiva a nemusí skončiť pred zahájením užívania z ďalšieho balenia. Ďalšie balenie (blister) sa užíva bezprostredne po ukončení predošlého balenia.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj DAYLETTE môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, najmä ak je závažný a pretrvávajúci, alebo ak dôjde k akejkoľvek zmene vášho zdravotného stavu, o ktorej si myslíte, že by mohla byť spôsobená DAYLETTE, p ... viac >

Účinné látky

drospirenón , etinylestradiol

Indikačná skupina

17 - Antikoncepčné prípravky

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24