Cutimed Sorbion Plus krytie na rany atraumatické, 10 x 10 cm, 1x10 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,28 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,28 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/22 0,00 € (0,0 %) 4,28 € (0,0 %)
04/22 0,00 € (0,0 %) 4,28 € (0,0 %)
01/22 0,00 € (0,0 %) 4,28 € (0,0 %)
10/21 0,00 € 4,28 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DER, CHI, ANG, CCH
Spôsob úhrady I - plná
Mohlo by vás zaujímať

Cutimed Sorbion Plus
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
A94195
Názov produktu podľa ŠÚKL
Krytie na rany Cutimed Sorbion Plus 10x10cm, primárny atraumatický obklad na rany
Aplikačná forma
Forma sa neudáva

Popis a určenie

Primárne atraumatické krytie na rany určené na liečbu málo až veľmi silno exsudujúcich rán. Je zložené z pružnej a naťahovateľnej polyetylénovej vrstvy. Používa sa ako primárna kontaktná vrstva na rany, ktorá sa prekrýva sekundárnym krytím.

Krytie má špeciálnu trojrozmernú štruktúru, ktorá zabezpečuje veľmi malú styčnú plochu s ranou, a tak nikdy nepriľne k rane. Krytie je na strane prikladanej na ranu hladké, vďaka čomu sa znižuje riziko zarastania do rany a pri výmene tak nepoškodzuje novo-vytvorené tkanivo. Neobsahuje farmakologicky účinné látky.

Medzi základné vlastnosti a účinky krytia patrí:

  • Odvádza exsudát z rany do sekundárneho krytia.
  • Bráni spätnému návratu exsudátu z krytia do rany.
  • Chráni ranu a novo-vytvorené tkanivo pred prilepením sekundárneho krytia.
  • Prispôsobuje sa povrchu rany.
  • Odstraňovanie je bezbolestné a krytie nezanecháva v rane zvyšky.
  • Krytie je jemné a dobre tolerované pokožkou.

Cutimed Sorbion Plus je určený na liečbu exsudujúcich rán, ako sú dekubity, diabetická noha, mokvajúce ulcus cruris (bércové vredy), sekundárne liečené mokvajúce rany, popáleniny druhého stupňa, hnisavé fistuly kože, ulcerózne karcinómy a podobné exsudujúce rany. Používa sa tiež pri dehiscencii rán.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Krytie sa používa nasledovným spôsobom:
- Pred použitím krytia vyčistite ranu.
- Zvoľte vhodný rozmer krytia. Krytie je možné rozmerovo prispôsobiť veľkosti rany.
- Priložte krytie na ranu hladkou stranou smerom k rane. Ak sa vytvoria na krytí záhyby, vyrovnajte ich.
- Prekryte krytie sekundárnym krytím, napríklad obväzom alebo iným fixačným produktom.
- Krytie sa má vymieňať podľa potreby, najneskôr však po 7 dňoch.
- Ak sa krytie priloží na ranu drsnou stranou, môže dochádzať k mechanickému podráždeniu povrchu rany.

Informácia od dodávateľa *

Ďalšie informácie o produkte sú dostupné na webovej stránke www.ortospine.sk

* Pod označením „dodávateľ“ sa rozumie spoločnosť dodávajúca produkt na trh v SR. Údaje o produkte uvedené v informačnom bloku „Informácia od dodávateľa“ uviedla do databázy ADC Číselník osoba zastupujúca dodávateľa ako správca portfólia jeho produktov v ADC Číselníku. Zodpovednosť za údaje v tomto bloku a ich súlad s aktuálne platnou legislatívou nesie dodávateľ.