Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,38 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,47 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,91 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/19 0,50 € (+6,4 %) 2,88 € (-1,0 %)
09/19 0,47 € (0,0 %) 2,91 € (0,0 %)
08/19 0,47 € (0,0 %) 2,91 € (0,0 %)
07/19 0,47 € 2,91 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KLF, KAR, INT, GER
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Cordarone 200 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
13/0135/82-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
80157
Názov produktu podľa ŠÚKL
CORDARONE 200 mg tbl 30x200 mg
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo amiodaróniumchlorid (amiodarón). Patrí do skupiny liekov nazývaných antiarytmiká. Liek sa užíva pri niektorých poruchách srdcového rytmu na liečbu a na prevenciu u pacientov s vysokým rizikom srdcového zlyhania.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Začiatočná dávka sa pohybuje v rozmedzí 600-1000 mg (3-5 tabliet) denne a môže sa podávať 8-10 dní.
Ako udržiavacia dávka sa má podávať minimálna účinná dávka podľa individuálnej odpovede. Táto dávka sa pohybuje v rozmedzí 100-400 mg (1/2-2 tablety) denne. Vzhľadom na to, že amiodarón má veľmi dlhý biologický polčas, môže sa podávať každý druhý deň (1 tableta každý druhý deň, ak je predpísaná denná dávka 100 mg), alebo sa používa terapeutické okno (dva dni v týždni).

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, vcelku (ale môžu byť aj rozdrvené) a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny, odporúča sa nezapíjať grapefruitovým džúsom. Tablety sa môžu užívať pred jedlom, počas jedla alebo po jedle. Tablety majú deliacu ryhu, ktorá ich umožňuje deliť na dve rovnaké dávky. Ak pacient chce tabletu rozlomiť, stlačí hladkú stranu tablety palcom proti podložke.

Upozornenie

Počas tehotenstva je liek kontraindikovaný. Môže sa podať len vo výnimočných prípadoch, po konzultácii s lekárom, ak prínos podania preváži nad možným rizikom
Počas dojčenia je liek kontraindikovaný.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí nebola stanovená.
U starších ľudí môže dôjsť k výraznejšiemu poklesu srdcovej frekvencie.
Liek je kontraindikovaný pri tyreoidálnej dysfunkcii alebo pri precitlivenosti na jód.
Počas liečby sa odporúča pravidelné a dôkladné vykonávanie funkčných testov pečene.
Liek môže ovplyvniť niektoré testy funkcie štítnej žľazy.
Počas užívania lieku alebo aj niekoľko mesiacov po skončení užívania môže dôjsť k zvýšenej činnosti štítnej žľazy. Diagnóza sa potvrdí laboratórnym vyšetrením a liečba sa musí ukončiť. Zdravotný stav sa zvyčajne upraví v priebehu niekoľkých mesiacov po ukončení liečby.
Amiodarón obsahuje jód a môže tak ovplyvniť vychytávanie rádioaktívneho jódu pri funkčných vyšetreniach štítnej žľazy. Tieto testy (voľná frakcia – T3, voľná frakcia – T4, ultrasenzitívny TSH –/usTSH/) zostávajú napriek tomu interpretovateľné.
Pacienti musia pred chirurgickým výkonom upozorniť lekára o užívaní lieku.
Môže sa vyskytnúť fotosenzitivita (veľmi častý nežiaduci účinok, frekvencia  ≥ 1/10). Počas liečby sa treba chrániť pred slnečným žiarením a nechodiť do solária.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nasledujúce vedľajšie účinky sú rozdelené podľa častosti výskytu.
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 ľudí)
· Očné komplikácie: mikropovlaky na rohovke, obyčajne v oblasti pod zrenicou. Mô ... viac >

Účinné látky

amiodaróniumchlorid

Indikačná skupina

13 - Antiarytmiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36