Conaret 7,5 mg tbl (blis.PVC/PVDC fólia 0,250 mm/120 g/m2//Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,27 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,37 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,90 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/22 2,37 € (0,0 %) 2,90 € (0,0 %)
07/22 2,37 € (0,0 %) 2,90 € (0,0 %)
06/22 2,37 € (0,0 %) 2,90 € (0,0 %)
05/22 2,37 € 2,90 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
41/0099/21-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7198D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Conaret 7,5 mg tablety tbl 30x7,5 mg (blis.PVC/PVDC fólia 0,250 mm/120 g/m2//Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo bisoprolol, ktoré patrí medzi betablokátory a používa sa na liečbu:  

  • liečbu stabilizovaného chronického zlyhávania srdca s redukovanou systolickou funkciou ľavej komory spolu s ACE inhibítormi a diuretikami, prípadne srdcovými glykozidmi,
  • liečbu hypertenzie a ischemickej choroby srdca (angina pectoris).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečba stabilizovaného chronického zlyhávania srdca
Titračná fáza: Liečba vyžaduje postupnú titráciu dávky.
1,25 mg 1x denne v priebehu 1 týždňa. Ak je dobre znášaná, môže sa zvýšiť na
2,5 mg 1x denne počas nasledujúceho týždňa. Ak je dobre znášaná, môže sa zvýšiť na
3,75 mg 1x denne počas nasledujúceho týždňa. Ak je dobre znášaná, môže sa zvýšiť na
5 mg 1x denne počas nasledujúcich 4 týždňov. Ak je dobre znášaná, môže sa zvýšiť na
7,5 mg 1x denne počas nasledujúcich 4 týždňov. Ak je dobre znášaná, môže sa zvýšiť na
10 mg 1x denne na udržiavaciu liečbu.

Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg 1x denne.

V prípade, že maximálna odporúčaná dávka nie je dobre tolerovaná, môže sa zvážiť postupné znižovanie dávky. V prípade zvažovania prerušenia liečby sa odporúča postupné znižovanie dávky.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Liečba hypertenzie a ischemickej choroby srdca (angina pectoris)
Všeobecne platí, že liečba má začať malými dávkami a má sa zvyšovať postupne. Dávka má byť nastavená individuálne, pričom je potrebné brať do úvahy predovšetkým srdcovú frekvenciu a úspešnosť liečby.

Liečba hypertenzie
Odporúčaná dávka je 5 mg 1x denne. 
V menej závažných prípadoch hypertenzie (diastolický krvný tlak do 105 mmHg) môže postačovať dávka 2,5 mg 1x denne pri použití iných liekov s primeranou silou.
Ak je to potrebné, dávka sa môže zvýšiť na 10 mg 1x denne. Ďalšie zvýšenie dávky je opodstatnené iba vo výnimočných prípadoch.
Maximálna odporúčaná dávka je 20 mg 1x denne.

Liečba ischemickej choroby srdca (angina pectoris)
Ak je to potrebné, dávka sa môže zvýšiť na 10 mg 1x denne. Ďalšie zvýšenie dávky je opodstatnené iba vo výnimočných prípadoch.
Maximálna odporúčaná dávka je 20 mg 1x denne.
Dĺžka liečby nie je obmedzená. Závisí od typu a závažnosti príznakov.
V prípade, že je potrebné liečbu ukončiť, dávka sa má znižovať postupne (napr. každý týždeň na polovicu).

U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 20 ml/min) a u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene dávka nemá prekročiť 10 mg denne.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú ráno a môžu sa užívať s jedlom alebo bez jedla. Tablety sa prehltnú s tekutinou a nemajú sa žuvať. Deliaca ryha nie je určená na rozlomenie tablety.

Upozornenie 

Odporúča sa, aby mal ošetrujúci lekár skúsenosti s liečbou chronického zlyhávania srdca.
Liek sa nemá užívať počas gravidity okrem prípadov, ak je to nevyhnutné. 
Počas podávania lieku sa neodporúča dojčiť.
Neodporúča sa používanie lieku u detí.
Počas titračnej fázy sa odporúča dôkladné sledovanie vitálnych funkcií (pulz, krvný tlak) a symptómov zhoršenia srdcového zlyhávania. Symptómy sa môžu vyskytnúť už prvý deň po začatí liečby.
Ak je potrebné pred operáciou liečbu prerušiť, táto liečba sa má postupne znižovať a skončiť minimálne 48 hodín pred anestéziou.
Kvôli možným individuálnym rozdielom v reakciách na liek môže byť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje narušená.
Použitie lieku môže spôsobiť pozitívne výsledky pri dopingových testoch.
Ďalšie upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak je vedľajší účinok závažný, vyskytne sa náhle alebo sa prudko zhorší, poraďte sa ihneď so svojím lekárom, aby sa predišlo závažným reakciám.
Najzávažnejšie vedľajšie účinky sa týkajú funkcií srdca ... viac >

Účinné látky

bisoprolol fumarát

Indikačná skupina

41 - Kardiaká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24