comida – PKU C piňa colada (Fenylketónúria) plv 20x28,6 g

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 219,01 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 219,01 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/22 0,00 € (0,0 %) 219,01 € (0,0 %)
10/21 0,00 € (0,0 %) 219,01 € (0,0 %)
07/21 0,00 € (0,0 %) 219,01 € (-37,5 %)
04/21 0,00 € 350,40 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ENP, PED, END
Spôsob úhrady I - plná
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Legislatívne zatriedenie
Dietetické potraviny
Kód štátnej autority (MZSR)
D0860
Aplikačná forma
PLV - Prášok