comida – PKU C piňa colada (Fenylketónúria) plv 20x28,6 g

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 218,63 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 218,63 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 0,00 € (0,0 %) 218,63 € (0,0 %)
04/24 0,00 € (0,0 %) 218,63 € (0,0 %)
01/24 0,00 € (0,0 %) 218,63 € (0,0 %)
10/23 0,00 € 218,63 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. END, ENP, PED
Spôsob úhrady I - plná
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Legislatívne zatriedenie
Dietetické potraviny
Kód štátnej autority (MZSR)
D0860
Aplikačná forma
PLV - Prášok