comida – PKU C formula (Fenylketónúria) plv 1x500 g

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 125,81 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 125,81 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/22 0,00 € (0,0 %) 125,81 € (0,0 %)
10/21 0,00 € (0,0 %) 125,81 € (0,0 %)
07/21 0,00 € (0,0 %) 125,81 € (-12,1 %)
04/21 0,00 € 143,10 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. END, ENP, PED
Spôsob úhrady I - plná
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Legislatívne zatriedenie
Dietetické potraviny
Kód štátnej autority (MZSR)
D0783
Aplikačná forma
PLV - Prášok